måndag 18 februari 2013

Folkhälsa

Tjugo procent av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor. Det man tittar på är vanorna kring tobak, alkohol, mat och motion. Det sär flest män som har dåliga vanor med alkohol, mat och motion och flest kvinnor som anväder tobak.

Enligt socialstyrelsens rapport är det psykiatrin i Landstinget i Kalmar län som är bäst på att efterfråga patienternas vanor och rapportera in dem. Det är ytterligare ett bevis för att psykiatrin jobbar i rätt riktning. Det finns ju faktiskt forskning som visar att man kan halvera behovet av medicin om man lyckas sluta röka, det kan även vara sjukdomsförebyggande.

Nu när landstingets folkhälsopolitiska plan, liksom kommunernas, är färdiga, väntar vi med spänning på den länsövergripande planen så att vi från alla håll och kanter kan sätta fokus på folkhälsoarbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar