fredag 1 februari 2013

Välfärd i gungning

Sist när jag hade möte med min SKL-beredning så lyssnade vi på en norsk forskare. Han hade följt utvecklingen av det kommunala självstyret i Norge och jämförde det med Sverige. Det urholkas hela tiden då staten lägger på fler krav på verksamhet och dess innehåll utan att skicka med pengar. Detta för med sig att den offentliga styrda välfärden inte lyckas och därmed blir ifrågasatt vilket leder till privatisering. Där är vi ju redan i Sverige men det har inte gått lika långt i Norge. Vi hade intressanta diskussioner om förutsättningar för en ambitiös välfärd, byråkrati och den kommunala autonomin.

Just att kommuner och landsting inte längre räcker till är tydligt. Vårt välfärdssamhälle håller på att rasa samman. Folk mår dåligt och det hamnar i vårdens knä. Och i socialförvaltningarnas. Alla vårdnivåer och instanser vittnar om att de inte kan hjälpa patienterna fullt ut för många har en för jobbig livssituation. Vi vet också att socialnämnderna går på knäna och de ansvariga blir hotade. Många människor är förtvivlade i det borgerligt styrda Sverige 2013 och man blir rädd för att vi ska fortsätta följa samma avveckling och nedmontering av den demokratiskt styrda välfärd som sker i så många andra länder i Europa.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar