tisdag 26 februari 2013

Därför är jag socialist och feminist

Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte betalt för hela arbetsinsatsen. På jobbet är lönen lägre och arbetsvillkoren ofta sämre. Efter jobbet fortsätter ofta ansvaret för hem och familj.. Resultatet är sämre ekonomi och mer stress och ohälsa. Sexuella trakasserier, våld och övergrepp skapar rädsla i vardagen och krymper livsutrymmet för alla kvinnor. De här orättvisorna måste upphöra om samhället ska kunna bli jämställt på riktigt.

Vänsterpartiets vision är självklar och enkel, och samtidigt helt omvälvande. Den är allas lika värde och allas frihet. Att ingen ska överordnas eller trycka ner den andre. Att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende. Liksom samma möjligheter att kombinera arbete, fritid och familj. Kvinnor och män ska också ha samma makt och inflytande över samhället och sina egna liv.

Låter det som självklarheter? Det borde vara det, men är det inte. Faktum är att Sverige inte längre är världsbäst på jämställdhet. Sedan 2008 toppar Sverige inte längre World Economic Forums årliga jämställdhetsmätningar. Istället har vi blivit omsprungna av våra nordiska grannländer och ligger numera på fjärde plats i listan.

Högerpolitiken drar oss tillbaka i utvecklingen. Sedan borgarna kom till makten har inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ökat. Samtidigt så är det kvinnorna som drabbats hårdast av de stora försämringarna av arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Och i spåren av det har fattigdomen bland kvinnor ökat. Högerpolitiken har satt sina spår och jämställdheten drivits bakåt.

Vänsterpartiet tar kampen för jämställdhet på allvar. Den viktigaste basingrediensen i vår jämställdhetspolitik är en väl fungerande gemensam välfärd, där barnomsorg, skola, äldreomsorg och sjukvård gör det möjligt för både kvinnor och män att växa upp, arbeta och försörja sig och sedan åldras på jämlika villkor. Jämställda löner och fler anställda inom offentlig sektor, fasta heltidsjobb, en jämställd föräldraförsäkring och dagis dygnet runt är några av de saker som Vänsterpartiet lyfter för att jämna ut klyftan mellan kvinnor och män.

Vänsterpartiets vision är självklar och enkel, och samtidigt helt omvälvande. Vi vill vända utvecklingen igen. Jämställdhetsperspektivet måste genomsyra all politik om det ska bli någon förändring och i Kalmar kommun och i landstinget i Kalmar län finns många goda exempel på hur vi kan arbeta med jämställdhetsfrågor. Vi vet vad det kräver, vi vet vad som står i vägen, vi vet vad som måste förändras. Därför är vi socialister och feminister – för att det självklara åter ska bli självklart!

Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för jämställdhet
Bertil Dahl (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar