onsdag 13 februari 2013

Sjukt samhälle ger sjuka medborgare

När vi gör våra verksamhetsbesök så blir det tydligare och tydligare för varje gång att alldeles för många mår dåligt i dagens Sverige. Det är ett hårt samhälle som har glömt bort människan. Där läkare har glömt bort det goda långsiktiga arbetet med patienterna och där politiker har glömt att samhällsorganisationer är till för medborgarna och inte för att tävla om vilka som kan utföra jobbet billigast. Det är ett hårt borgerligt samhälle som har förstört den välrenommerade svenska välfärden.

 Både inom slutenvården som i öppenvården vittnar de om att ett ökande antal patienter inte vill lämna vården. Många har en för svår hemsituation  med ekonomiska problem, andra har alldeles för krävande arbetssituation som de inte orkar gå tillbaka till. Det är inget som vården kan lösa utan enbart andra politiker som har en helt annan vision om ett gott samhälle än dagens regering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar