lördag 21 december 2013

Juluppehåll

Politiken tar för visso aldrig ledigt men nu gör jag ett uppehåll i bloggskrivandet. God jul och gott nytt år!

måndag 16 december 2013

Hightech

Idag har det varit invigning av akuten, operation och sterilcentral. Väldigt fina lokaler och nöjda patienter och personal. Jag slogs av hur otroligt högteknologiskt allt är.

Rockarkivet

Svenskt Rockarkiv som ligger i Hultsfred har under de senaste tjugo åren samlat in och arkiverat den svenska populärmusikens historia. Sedan hösten 2005 har arkivet kontinuerligt utvecklat en databas där man har samlat exempelvis upphovsmän, producenter, musiker, artister och utgivningsår med mera. Under 2013 passerade databasen 110 000 inskrivna unika personer som på ett eller annat sätt varit med vid olika musikutgivningar. De har även en vädligt rolig samling från alla festivaler, en blandning av kort, kläder och allsköns prylar, väl värt att ses! Nu går Regionförbundet i Kalmar län in med 150 000 kronor för att hjälpa till i utvecklingen av arkivet så att det på sikt kan bli tillgängligt för allmänheten via webben. Det ska vara enkelt att söka i arkivet och för nya aktörer, såsom Spotify och Ginza, att ansluta sig. Vi hoppas även på att man nationellt ska inse att det är ett nationellt intresse att ha detta Rockarkiv, men så klart får det inte bli att de flyttar upp det till Stockholm som man gjorde med Almapriset!

tisdag 10 december 2013

Patientsäkerheten inom psykiatrin

Vilket pådrag på radion om patientsäkerhet, jag blir glad över att det är fokus på psykiatrin och fokus på patientsäkerhet som är ett av landstingets viktigaste mål. Hela hösten har vi i majoriteten träffat ett fyrtiotal patientföreningar för att höra hur de upplever vården och patientsäkerheten. Igår hade jag dessutom enskilda besök av patienter inom psykiatrin som gav sin syn på saken. På våren ger vi i majoriteten oss ut och träffar ett fyrtiotal verksamheter, dvs våra medarbetare på hälsocentraler, sjukhus och psykiatrin. Då får vi deras bild att jämföra och diskutera med patientföreningarnas bild. Utöver det har jag varit heldagar och halvdagar på de allra flesta klinikerna i psykiatrin i hela länet så självklart träffar jag både patienter och medarbetare inte bara chefer. Men jag tror inte det är rätt att enbart efter en medarbetarenkät, som faktiskt genomförs kontinuerligt, som politiker åka ut och fråga varför vissa har svarat som de har svarat. Vi har full fokus på att hela tiden förbättra för bästa möjliga vård och patientsäkerhet i all verksamhet. Psykiatrin har nu haft tre medarbetardagar för att diskutera god psykiatrisk vård och patientsäkerhet, Vuxenpsykitrin söder har fått nationellt pris utav brukarföreningen Hjärnkoll för "Bästa fokus på patientperspektivet", då de på ett unikt sätt tagit tillvara brukarnas erfarenheter från vården för att utbilda personalen.Psykiatrin i Kalmar län är dessutom de enda i landet som har patientsäkerhetsplaner. Att påstå att det inte finns någon patientsäkerhet inom psykiatrin eller att våra medarbetare inte jobbar med det är fel och skadar mer är det gynnar det pågående förbättringsarbetet!

tisdag 3 december 2013

En jämställdhetssatsning

Det finns olika sätt att satsa på jämställdhet. Förra veckan tog vi landstingets budget och plan där vi äntligen ska skriva under den europeiska CEMR - deklarationen som ska ge kommuner och landsting verktyg för att ta jämställda beslut för jämställd verksamhet. 

Ett annat viktigt beslut är att vi ska ge alla över 85 år gratis öppenvård, dvs all vård utom övernattning. Det är också en jämställdhetssatsning då det är flest kvinnor som är över 85 och som har en riktigt dålig pension vilket redovisades i flera medier bland annat på radion sombeskriver att varannan kvinnlig pensionär ligger under fattigdomsgränsen http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5705558

torsdag 28 november 2013

Reflektioner kring budgetfullmäktige

Under två dagars budgetfullmäktige, anser jag med få undantag, att de borgerliga ledamöterna inte hållit måttet. Det har varit minst lika mycket diskussion kring oss som personer än om vår politik. Vi har haft fientliga gester, för djup röst, vi förstår inte, har ingen kunskap, kan inte läsa och vi ska skämmas  och det har lagts en hel del trista uttalande i våra munnar.

 Förutom dessa återkommande tråkigheter uteblev borgarna dessutom att rösta emot sverigedemokraternas unkna förslag. Borgerliga företrädare går upp och pratar om folkhögskolor, kultur och jämlikhet men när det ska röstas på förslag om att sälja ut våra skolor,  ta bort allt ekonomiskt bidrag till kulturen, att jämlikhet och mångfald ska strykas ur planen och inte låta utlandsfödda få lära sig svenska eller få jobba i landstinget då väljer borgarna att lägga ner sin röst!?
Hur tänker de då? Håller de med? I alla fall har de tydligt visat att de inte är emot!

onsdag 27 november 2013

Budgetfullmäktige

Här är mitt tal jag precis har hållit samtidigt som jag visade bilder.

1. Vi har i denna plan tagit ytterligare steg mot mot att ha patientens fokus inom alla områden. Jag ska tala om det som har gjorts, görs och ska göras inom psykiatrin. Allt som görs görs med patintens rätt, trygghet och omtanke i fokus

2. Vi följer landstingets  framgångsrika strategivarje dag lite bättre och lyckas med att ge patienterna bättre vård och mindre tvång så bra att det blir ett SKLprojekt för hela landet. Just för att vi har fokus på ständiga förbättringar.

3. 2014 ska vi ha sveriges säkraste hälso och sjukvård. Inom psykiatrin är vi fortfarande nationellt unika med att ha planer på alla nivåe. Just för att vi har fokus på kvalitete och säkerhet.

4. Att samtliga patienter inomslutenvården ska vara med och skriva sina vårdplaner, att psykiatriveckan planeras och genomförs tillsammans med patienterna och att psykiatrin vinner ytterligare ett nationellt pris.  Det är tack vare att vi har fokus på patientinflytande.

5. BUP har nu överenskommelse med alla tolv kommunerna med barnens trygghet i fokus. Vi jobbar vidare med samordning och utgångspunkten är att se till att varje enskilt barn får den goda och säkra vård som hen har rätt till. Nu tar vi steget mot att vara än mer tillgängliga och möta barn ochunga med kompetenta medarbetare där de unga vill och känner sig trygga. Precis som Henric Rydström har hittat sitt sätt att må bra ska vi hitta varje barns sätt  Varje enskilt barn som mår psykiskt dåligt ska kunna bli mött  där hen vill, hemma på skolan, på ungdomsmottagningen, på HC. Var de så önskar. Det viktiga är att vi har fokus på barn och unga.

6. Vi ska utveckla länets ätstörningsenhet så att varenda en i hela länet kan få det stöd och hjälp den  behöver. Vi ska kompetenshöja  medarbetarnas kunskap om självskador och förbättra vården av självskadepatienter för att kunna ge dem med de absolut senaste som de nationella noderna kommit fram till. Vi ska samarbeta mer med folkhögskolorna som kan bli en mötesplats mellan patienterna och det  kliniskt vita, det rehbilerande gröna och det utvecklande kulturella. Just för att vi har fokus på behoven.

7. I årets landstingsplan med stora ekonomiska satsning på psykiatrilokaler grundar sig på varje patients olika behov av vård och behandling. Det gör vi för vi har fokus på patienten.

Varenda patient som vårdats under tvång en kort eller lång tid ska slippa en dyr räkning när de kommer hem och precis börjat må bättre. För i vår satsning i psykiatrin har vi fokus på patienten. 

måndag 25 november 2013

Jihooo pengar till Kultur och Hälsa

Regionförbundet får nu 1,5 miljoner kronor av Kulturrådet för att stärka arbetet inom kultur och hälsa. Intresset för kulturens betydelse för människors hälsa har ökat de senaste åren. Forskning visar att kulturupplevelser kan ha starka samband med förbättrad hälsa och positiva processer i kroppen. Kulturaktiviteter kan vara ett värdefullt komplement till rehabilitering och behandling. Regionförbundet i Kalmar län har därför ansökt och blivit beviljade 1,5 miljoner kronor till ett projekt där man ska utveckla samverkan i länet inom kultur och hälsa. Syftet med projektet är att skapa en arbetsmodell där kulturorganisationer, folkhögskolor, vård, psykiatri och omsorg kan samverka på ett bättre sätt. Det handlar exempelvis om att kulturinstitutioner och folkhögskolor har kunskap om vård och omsorg och kan erbjuda metoder och program med forskningen som grund. Det handlar också om att man inom vård och omsorg har kunskap att medvetet och strukturerat använda konst och kultur i den dagliga verksamheten. Projektet riktar sig till äldre inom omsorg och äldreboenden, patienter inom hälsocentraler samt patienter inom psykiatri. I projektet medverkar länets kommuner, hälsocentraler och psykiatri samt kulturorganisationer, folkhögskolor och Linnéuniversitetet. Projektet beräknas pågå under tre år.

söndag 24 november 2013

Människofientlig byråkrati

Efter många kontakter med migrationsverket och skattemyndigheter börjar jag snart tappa förtroendet för hur de jobbar. Migrationsverket skickar ut personer men har ingen koll på det utan fortsätter både att betala och skicka post för underskrift av samma person som de personligen nyss slängt ut ur landet. Skattemyndigheterna är så byråkratiska så de kan inte godkänna att någon som inte är folkbokförd i Sverige får behålla sitt egna efternamn när de har gift sig utan får vänta tills de har fått papper för att kunna få registrera sitt efternamn! Ska det vara så här?? Vem granskar dessa myndigheter?fredag 22 november 2013

Priser

Igår hade jag en mycket givande dag i västervik då jag fick träffa chefer och personal på barn och ungdomspsykiatrin, psykrehab, vuxenpsykiatrins öppenvård och Pilen som är en samverkan mellan kommun och landsting för patienter med dubbeldiagnoser. De gör ett fantastiskt jobb med fokus på patienten och de satsningar som vi har gjort och ska göra inom psykiatrin kändes helt rätt. Trots att det inte går till Västervik är det oerhört roligt att idag få läsa att psykiatrin i Kalmar får ytterligare ett nationellt pris för gott arbete:

Ett annat pris som tyvärr inte väcker samma glädje just nu är almapriset. Det är ett litteraturpris till minne av Astrid Lindgren som fram tills nu har utdelats i Vimmerby av självklara anledningar. Nu har kulturrådet beslutat att stjäla denna ceremoni från Vimmerby till Stockholm. Kulturministerns enda svar är att det är upp till kulturrådet att besluta om hur och var pris ska utdelas. Många lokala politiker har protesterat  liksom ett enat regionförbund som också har skickat en protest mot beslutet. Nu är det upp till kulturråd och kulturminister att visa på om de menar någotsom helst med deras sk satsningar på regional kultur och förvalta förtroendet med regionala kulturaktörer och politiker.

måndag 18 november 2013

Jonas Sjöstedt på Visbiblioteket i Västervik


Jämlikhetstanken upphävs när välfärden kommersialiseras. Därför har vänsterpartiet valt att säga nej till vinster i välfärden. Så började Jonas att tala inför en fullsatt sal. Han fortsatte med att skatt ska gå dit den är avsedd och att enda sättet att göra välfärdstjänster billiga är att spara in på personal. Dessutom är det allt mer viktigt att var och en ska välja. Välja den bästa skolan för sina barn, den bästa läkaren och detbästa äldreboendet, detta leder bort ifrån den mötesplats för alla i vårt samhälle mot större segregation och större ojämlikhet. Men vi vill ha ett samhälle där alla ska ha samma möjligheter, inte att var och en bara ska tänka på hur ens egna barn eller ens egna föräldrar ska få det bästa utan att vi tillsammans ska se till att alla ska få bästa möjliga.

Att nu fler andra partier börjar hålla med oss om att vinster i välfärden faktiskt inte är bra är glädjande men det är som  med musik, det är originalet som är bäst inte de som gör covers!

Jämställdhetsarbete måste göras varje dag för att kunna göra skillnad

Vi tror fortfarande att Sverige är bäst på jämställdhet men enligt Dagens Industri, den 23 oktober, är 72 % av cheferna i privat verksamhet män, 95 % av börs-vd:arna män och 70 % av ledningsgrupperna har färre än två kvinnor, detta trots att kvinnor är mer utbildade än män!

 

Håkan Brynielsson, chef för regionförbundet skriver så här i sitt veckobrev:

"Om man, som Dagens Industri skriver, skulle vara ekonom på Internationella valutafonden, IMF, eller Världsbanken och vara van att ge råd till länder i Afrika och skulle titta på underutnyttjade potentialer i Sveriges ekonomi skulle svaret vara givet: Utdelningen på investeringar i kvinnors utbildning är under alla kritik. Kvinnor är bättre utbildade men gör inte karriär och tjänar klart sämre än män för samma arbete."


Vi har alltså mycket att göra och i regionförbundet har vi bland annat arbetat fram nya riktlinjer för våra upphandlingar och utarbetat en checklista för jämställda beslut. I landstinget ska vi skriva under CEMR- deklarationen som är den europeiska deklarationen för jämställdhet och ska fungera som ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den oraktiska verksamheten.

 

Små steg varje dag som gör skillnad! 

 


onsdag 13 november 2013

Nationell statistik av ojämställd och ojämlik vård

Det finns en hel del statistik som visar på att människor blir behandlade olika på helt fel grunder.  Män får oftare än kvinnor högspecialiserade behandlingar liksom svenskfödda hjärtinfarktpatienter får i högre grad bättre medicin än de som inte är födda i Sverige. Nästan 70%  av epilepsipatienterna med hög utbildning behandlas av en specialist medan enbart 35% av de lågutbildade epilepsipatienterna får det. Därför är det väldigt viktigt att våra verksamheter jobbar aktivt med jämställdhet och jämlikhet!

Att psykiskt sjuka får sämre vård finns det också statistik kring. Socialstyrelsens statistik visar bland annat att 45% av psykiskt sjuka dör inom 28 dagar efter hjärtinfark, medan 30% av de icke psykiskt sjuka. Samma skillnad gäller även för stroke! Lågutbildade schizofrenipatienter får fler riskbehandling, dvs farliga kombinationer av läkemedel, än högutbildade! Psykiatrin måste lära sig att se kroppen liksom våra hälsocentraler och sjukhus måste sluta att bara se den psykiska sjukdomen hos en patient som söker för andra symtom. Inte minst nu när många nya behandlingar inom psykiatrin ger fysiska besvär. Alla måste förbättra sitt jämlikhetsarbete och lära sig av den statistik som finns och som visar på att vården fortfarande är ojämställd och ojämlik! 

lördag 9 november 2013

Natten av krossat glas

En natt då nazisterna slog sönder judarnas fönster och synagogor och som sedan ledde till så mångas död. Det är ett datum för att minnas och hedra alla som dog och kämpade emot. Det är även en dag att visa vårt motstånd mot rasism och  främlingsfientlighet därför har vi demonstrerat idag. Ett litet men kärnfullt tåg och bra talkörer tågade igenom stadens centrum och jag var med och bar fana och skrek så det ekade:

Ingen tvekan! Upp till kamp!      Mot fascism och Stöveltramp!
Vad ska vi göra?                        Krossa rasismen!
Inga rasister på våra gator!
Det gäller liv, det gäller våra barn, inga rasister här i stan!
Kampen fortsätter!                    Rasismen ska krossas,

På larmtorget var det sedan tal och musik och jag fick äran att avsluta. Jag kunde då inte låta bli att passa på att ge en känga till Thoralf som fotat oss alla demonstranter och talare. Bra gjort av Bertil Dahl att fotografera Thoralf!

Vi är många som tar kampen på våra skolor, på våra jobb och på gator och torg. Det är vårt löfte att vi tar kampen mot rasism i alla dess former! 

fredag 8 november 2013

Vill inte de borgerliga bygga nya psykiatrilokaler?

Ja det kan man undra när man läser deras budget. Halva skattehöjningen och halva överskottsmålet! På så vis undergräver de landstingets ekonomiska stabilitet vilket ger konsekvenser för sjukvårdens möjligheter att investera i framtiden. Detta innebär att borgarna exempelvis inte klarar av att finansiera psykiatrins behov av nya lokaler. Vilken katastrof för psykiatrins patienter men även för våra medarbetare som planerat för framtidens vård!

Som om det inte räckte tar de även bort den fria sjukvården för våra äldre, alla över 85. Det rimmar illa med de avgiftssänkningar som de gick till val på 2010. Nu blir det istället en avgiftshöjning! 

Avslag på borgarnas orimliga budgetförslag! 

torsdag 7 november 2013

Service på landsbygden

På tolv orter, en ort från varje kommun i vårt län har varitmed på ett projekt med syfte att bli bäst på service. De viktigaste framgångsfaktorerna har varit att det finns lokala eldsjälar och lokalt och kommunalt engagemang. Väl fungerande bredband är en nödvändighet liksom att få till en mötesplats där alla kan träffas och diskutera sin bygds framtid. De har öven tagit fram en liten skrift, Landsbygdens lilla gröna, som innehåller allt ifrån att knyta kontakter till gerillamarknadsföring! 

onsdag 30 oktober 2013

Folkhögskolans nya roll

Allt fler börjar inse folkhögskolornas viktiga roll inte minst regeringen. Nu har flera nationella uppgifter lagts på folkhögskolorna samtidigt som den obligatoriska skolan tar större och större kliv ifrån att kunna ge den demokratiska och multiproffesionella utbildningen som man prisar folkhögskolan för. Känns lite krystat när regeringen först plockar bort estetiska ämnen och sen ger statliga medel för Skapande skola i projektform!  Ingen skugga ska falla på skapande skola eller skola och kultur som gör ett fantastiskt arbete. 

Några av folkhögskolans nya uppgifter:
- Studiemotiverade kurser
- Extra platser på allmän kurs
- Läsfrämjande insatser
- Ordna kurser för nyanlända invandrare

Det är bra, men samtidigt är det livsfarligt att använda folkhögskolorna som en sista instans som ska rädda det som ingen annan skola klarat av. Folkbildningen är  unik och Björklund borde ta del av varför de lyckas så bra med samhällets alla olika medborgare och ta med det i förbättringar av den obligatoriska skolan istället. Man använder sig inte av betyg påfolkhögskolan tex vilket verkar vara Björklunds enda sätt att fler elever att nå målen! måndag 28 oktober 2013

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Psykiatriförvaltningen har som jag skrivit om förut hjälpt till att får våra brukarorganisationer för psykiska sjukdomar under det nationella nätverket NSPH. Det är ett nätverk för tretton organisationer där det gemensamma är att verka för att öka inflytandet för dessa grupper. De vill även hjälpa till att skapa fler  och tryggare representanter. Goda representanter som kan frågorna, känner ett ansvar,som andra litar på, som vågar yttra sig och tänka nytt. Detta kräver ofta att representanterna har egna erfarenheter av psykiatrivård men med lagom distans till det. 

För att få till dessa goda representanter har man skapat ett studiecirkelprogram som heter Kraft mod och nya mål. Det finns även andra goda kursexempel som Brobygget och Röda tråden. När jag var på folkbildningskonferens i Stockholm träffade jag både representanter från NSPH och fd patienter som gått studiecirklar på studieförbund. De senare berättade om att de haft stor hjälp av kurserna för att få bättre självförtroende och självkänsla. Brukarorganisationerna själva kan utbilda i studiecirklar eller använda sig av både studieförbund och/eller folkhögskolorna. Fler än tusen personer har deltagit i dessa kurser och enligt NSPH sparar det både på enskilt lidande som pengar. 

Jag hoppas att vi ska kunna få till studiecirklar ivårt län också! fredag 25 oktober 2013

Dansen i Sydost

 Kronoberg ,Blekinge och Kalmar län har en danskonsulent tillsammans som jobbar för dansen som konstart och för att bredda intresset. Hon jobbar i alla 25 kommuner i de tre länen. I vårt län är det Vimmerby som satsar mest på dans och man funderar på att få till en dansutbildning tex på folkhögskolan. Utmaningarna för våra folkhögskolor tar aldrig slut.

Bland annat genomför danskonsulenten fortbildningar och inspirationsdagar för lärare, har dansmatte, dans för funktionshindrade och Pröva På praktik som är tre veckors sommarjobb som dansare. Tillsammans med Skapande Skola dansas det massor av streetdance. Över fyratusen skolelever i enbart Kalmar kommun har engagerats och på sommaren har man Sveriges enda streetdanceläger som hålls i Mörbylånga. 

Internationelladansdagen firas i hela världen och även här samlades massor av ungdomar från hela länet på Kalmar teater. Nu ska även riksfinalen i Skapa Dans förläggas här nere men i Karlskrona. Tyvärr är det bara Vimmerby i vårt län som har ställt upp med sju team, så nu gäller det att hålla tummarna! Tyvärr finns det inte en enda dansscen i hela Sydost det innebär att man måste hyra in all teknik vilket gör det väldigt dyrt.

Det känns riktigt rätt att vi ökade anslagen för danskonsulenten men nu får vi hoppas på att även Kronoberg och Blekinge gör detsamma så att det finns möjlighet att anställa en till.  

torsdag 24 oktober 2013

Äspölaboratoriet

Idag har vi styrelsemöte med Regionförbundet på SvenskKärnBränsle-laboratoriet i oskarshamn. Det är första gången som jag är på detta omtalade kärnkraftverk och det väcker många tankar. Idag är det tio reaktorer som har har driftstillstånd vilket ger en hel del farligt avfall. 

De vill nu bygga en inkapslingsanläggning i Oskarshamn där de ska mellanlagra använt kärnbränsle som får uppgå till 8000 ton. Slutförvaret av kärnbränsle och kärnavfall placeras i kapslar och ska förvaras i Forsmark. För att få göra det här måste de ansöka om tillståndsprövning hos Miljöbalken och Strålskyddsmyndigheten. Kommunerna i vårt län och länsstyrelsen har fått lämna remissyttranden tillsammans med andra myndigheter och miljöorganisationer. Det som ska tas hänsyn till är bl a strålning, natur- och kulturmiljö, säkerhetsfrågor och avvägning mellan olika riksintressen. 

Tänk så mycket bättre om vi skulle använda all denna kompetens och alla dessa resurser till att utveckla miljövänliga energialternativ istället! Som vi inte behöver gömma långt ner i marken för att skydda kommande generationer! 

onsdag 23 oktober 2013

Glöm inte!


Fel och kopiering

Som sig bör rasar nu oppositionen mot allt det vi i majoriteten gör. Antingen är det fel eller så kopierar vi. Att borgarna överhuvudtaget våga anklaga någon annan för att kopiera känns ju lite väl magstarkt men nu är det ju inte "moderaterna, det enda arbetspartiet" som skriker högst i landstingsoppositionen. Och fel känns det bra att ha om man ska bedömas av de konservativa, men däremot är det inte lika bra att skriva rena faktafel som ledaren i Barometern! Det kostar 100 kroner i dygnsavgift inte 80! Apropå att vara den som kan räkna bäst....

tisdag 22 oktober 2013

Rödgrön måndag

Igår hade vi  premiär för rödgrön måndag. Efter vår samordning på måndagar så spelar vi in en liten kort film om det som är på gång. Igår gjorde vi den första lilla filmen http://www.youtube.com/watch?v=8qNZII9PT-Y där vi hissar och dissar och lyfter allt spännande som händer. Följ oss! 

onsdag 16 oktober 2013

Folkbildning och mänskliga rättigheter

Martin Schibbye och Johan Persson om pressfrihet och kärlek under 438 dagar i fängelset. Det ger rysningar! Och jag fick boken också!! 


Vem har tappat greppet?

Landstingsmajoriteten har tappat greppet om ekonomin hävdar Pierre Edström glatt påhejad av Crister Jonsson. Detta med anledning av att vi har höjt skatten. Jag undrar om de tyrcker att deras borgliga kollegor i landstingen runtomkring också har tappat greppet? Jönköping, Kronoberg och Skåne ska ju även de höja skatten! 

Eller kanske skulle landstingsoppositionen kunna erkänna att det faktiskt är regeringen som helt tappat det ekonomiska greppet?  De har ju sålt ut stora delar av vårt gemensamt ägda och låtit det som vi förut tillsammans har betalat och värnat för rinna ut iprivata vinster långt bort i från statskassan som så väl behövs för att vi ska kunna ha en välfärd värd namnet. Som om det inte räckte fortsätter de att ge skattelättnader för alla oss som redan tjänar pengar. Hur vill Pierre att vi ska finansiera alla de förslag som han lägger??

tisdag 15 oktober 2013

Inkomstförstärkning och fördelningspolitik

Regeringen lämnar inga andra möjligheter för många landsting, bland annat vårt, att tvingas höja skatten för att klara vårt uppdrag i välfärdens tjänster. Med uteblivna uppräkningar av statsbidragen, förändring av utjämningssystem som ger oss 110 miljoner mindre och en svag skattekraft från vår allt äldre befolkning måste vi få inkomster på något annat sätt för att kunna ge vård efter behov. 50 öre i skattehöjning ger oss de möjligheterna. 

För att underlätta för de som redan har det svårt gör vi sjukvården helt gratis för alla över 85 år. Det är ett sätt att hjälpa många kvinnor som redan har det ekonomiskt tufft med en dålig pension och som många gånger har flera sjukdomar.

En annan åtgärd som vi i Vänsterpartiet driver nationellt och som vi nu fått igenom här är att ta bort dygnsavgiften för psykiatrisk tvångsvård. Det känns oerhört bra att på något sättunderlätta för denna grupp som alla redan har det svårt ekonomiskt. 


Vänsterdagarna

Två dagar fyllda med entusiastiska vänsterpartister och intressanta föredrag och självklart tal av Jonas Sjöstedt. Det gav en massa pepp, bra politik och många tankar inför framtiden. Det är precis de här träffarna som ger en den nödvändiga kunskapen och energin att jobba politiskt varje dag i veckan och för att vinna valet 2014! 

torsdag 3 oktober 2013

Länets skyltfönster

Det är inte bara inom vården som landstinget i Kalmar är ett nationellt skyltfönster utan även inom bildningsförvaltningen.

Gamleby och Vimmerby folkhögskola blev båda nämnda under Almedalen  av arbetsförmedlingen som goda exempel hur man genom StudieMotiveradeFolkhögskolekurser kan hjälpa arbetslösa ungdomar utan gymnasiebetyg att komma vidare.

Folkhögskolorna blir allt mer viktiga. Deras unika sätt att ta hand om människor i alla åldrar, med olika språk, kultur, funktionshinder och utbildningsbakgrund blir allt mer nödvändigt och efterfrågat i dagens segregerade samhälle. Skolorna lyckas med att få alla sina studenter att växa, känna sammanhang och en förmåga att lyckas i sina studier.

Vi kan verkligen vara stolta över landstingets olika verksamheter och som mer och mer knyts ihop. Vi har vårdutbildningar på våra folkhögskolor och kurser för funktionsnedsatta och ett projekt med Kultur och hälsa är ytterligare ett steg mot positiv samverkan mellan våra olika delar.

tisdag 1 oktober 2013

Kvinnofrid

Vi har två samordnare för Kvinnofrid i länet en i norr och en i söder. De har fokus på barn som far illa, kvinnor som hamnar i våld och homo-, bi- och transsexuella. De jobbar nära länsstyrelsen och olika verksamheter i varje kommuner och med att föra ut viktig kunskap till alla som möter dessa grupper och individer. Sjutton kvinnor dör varje år av misshandel, som man vet om, utöver det kan det finnas fler som man inte vet orsaken till. Det är fyra gånger vanligare att en kvinna som gör ett självmordsförsök har varit utsatt för misshandel. Kronisk smärta kan också bero på misshandel, därför är det så viktigt att våga fråga och dokumentera på rätt. Ett sätt kan vara att lägga in frågan om man lever i en trygg miljö på våra livsstilsmottagningar.Det är även nödvändigt att jobba med attityder kring kvinnomisshandel.Inte bara i allmänhet utan även hos vårdpersonal. Vi måste tillsammans med tex kvinnojourerna jobba ännu mer med dessa frågor för tyvärr ser vi ingen minskning.

fredag 27 september 2013

Ont och gott!

Det onda är register över kommunister och register över romer, vilka fler register kan finnas? Det hemska är att det knappt förvånar samtidigt som man chockas över hur långt det kan gå. Jag undrar om jag som har en romsk mormor och varit med i VPKs ungdomsförbund borde kolla upp om jag finns med i något register!?

Det goda är dagens styrelsemöte, som efter en stunds början, en styrelsemedlem kommer in med sitt ettåriga barn som en helt naturlig sak. Det borde det ha varit för länge sedan men tyvärr har det dröjt. Det gläder mig verkligen att det nu verkar mycket enklare än när jag var småbarnsförälder.

onsdag 25 september 2013

Länge leve mångfalden!

Debatten går het på fullmäktige när vi ska anta ett regionalt program om integrationsstartegi för Kalmar län. Sverigedemokraterna visar glatt upp att de gör skillnad på människor. De vill bara att människor från andra länder ska få komma hit om de har en specialistkompetens som vi behöver. FNs konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige skrivit under och varje regions ansvar att ta emot och ge lika rättigheter och möjligheter till alla sina invånare är inget som Sverigedemokraterna håller med om. De vill inte integrera! De vill att alla som bor här ska tänka, tycka, äta och fira på samma sätt, dvs det sätt som Sverigedemokraterna anser vara det enda svenska sättet.

 Tack och lov är vi många som tycker precis tvärt om och som tror på och slåss för att alla männsikor är en resurs och tillgång var de än befinner sig.

tisdag 24 september 2013

Träff med Neuroförbundet

Höstens möten med länets brukarföreningar har inletts. Det tar en hel del tid att träffa nästan 30 olika föreningar, men det är väl spenderad tid. Igår träffade vi Neuroförbundet (fd. NHR). Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi och hade många intressanta synpunkter att bidra med. Även de var oroliga över att landstinget i Kalmar län ska införa "fritt val" av hjälpmedel eftersom det slår så hårt mot de ekonomiskt mest utsatta. Som väl är kunde vi lugna dem med att det inte är aktuellt i vårt rödgröna landsting.

Högalids Folkhögskola


Nu är Högalids Folkhögskola till viss del funktionshinderanpassat vilket har gjort det möjligt att bland annat starta en Sinnrik kurs för dem som har en förvörvad hjärnskada. Lokalerna med hörselslinga mm är också en tillgång för de med lätt  utvevcklingsstörning som går basåret på skolan. fredag 20 september 2013

Svenskt rockarkiv

 Svenskt rockarkivligger helt fantastiskt nog i vårt län, i Hultsfreds kommun! Lika fantastiskt som det är för oss som har denna tillgång lika oförståeligt är det att de inte får något som helst ekonomiskt stöd från staten. Trots att det är det enda i Sverige. Trots att rockarkivet har ett unikt material och en forskarbas. Trots att de finns med på Swedish Music Hall of Fame i Stockholm och har guldskivor med i filmen om Monika Zetterlund!

Jag rekomenderar alla att åka dit, det finns något för alla där. Inte minst om man någon gång har varit med på Hultsfredsfestivalen.torsdag 19 september 2013

Barn och Ungdoms Psykiatri

Idag har jag fått möjlighet att ta del av det komplexa arbetet som medarbetarna på BUPs öppenvård utför. Som vid varje hospitering känner jag mig tacksam över att personalen tar sig tid att ta hand om mig. De medarbetare som mötte mig vittnade om en bra arbetsplats där en positiv anda råder.

Den stora skillnaden mellan att jobba med barn och unga mot att jobba med vuxna är att barn och unga inte är myndiga. Man måste få med vårdnadshavarna till och med för att kunna skicka en sms-påminnelse. Det är en del av komplexiteten. Särskilt då vissa unga inte vill att vårdnadshavarna ska veta något. En annan del är de andra viktiga relationerna i barnens vardag som i skola och på fritiden. Det kan vara svårt att  helt säkert veta varför ett barn är ledsen, inte har koncentration eller vägrar att gå till skolan för det är så många saker som spelar in.

Jag fick även vara med på en föräldrautbildning som BUP höll i för de som har barn med ADHD. Där diskuterades alla svårigheter man kan ha som föräldrar och vilka krav som är möjligt att ställas. Det sas att man måste dra bort 30% av den faktiska åldern. Har man ett barn på tolv så bör man ställa samma krav som på en som är åtta år. Denna träff kändes som en bra och viktig möjlighet för föräldrarna att få prata om vardagsbekymmer och det tålamodet och orken som krävs när man har ett barn med ADHD.

Just nu har BUPs öppenvård väl fungerande lokaler men vad som inte riktigt framkom i dagens Barometer var att när vi ska bygga nya lokaler för psykiatrin är det öppen- och slutenvården som gäller för både vuxen- och barnpsykiatrin.

tisdag 17 september 2013

Borgerlig valfrihet = ojämlik vård

Igår träffade vi i landstingsmajoriteten de Hörselskadades RiksFörbund. Det är alltid väldigt givande att träffa våra brukarorganisationer, vilket vi gör varje höst. De berättar om det som fungerar bra och det som kan behöva förbättras. En bra sak var att tolkservicen fungerar mycket bra nu efter en tids problem. En annan fråga de tryckte på igår var att de absolut inte vill ha det som i Stockholm och Skåne. Där har de systemet "Fritt val av hörapparat" vilket innebär att den som köper hörapparater privat kan få bidrag från landstinget. Den enskilde kan emellertid få betala stora summor ur egen ficka. Detta innebär att den som redan har en god ekonomi kan införskaffa dyra hörapparater medan den som har sämre ekonomiska förutsättningar får hålla till godo med en billig. Det är jämlik vård enligt borgarna!

måndag 16 september 2013

E-hälsa

Det görs en hel del inom detta område allt ifrån att underlätta att söka information på nätet och kunna sköta tex tidbokning  genom Mina vårdkontakter till egenvård. Inom psykiatrin har man nu  140 patienter som får behandling i KBT, kognitiv beteende terapi, på nätet. Fysiska besök ingår också och patienterna har naturligtvis fått välja om de velat prova på att genomgå behandlingen på nätet.

Ett annat mycket positiva satsning är SMS-påminnelse om besök,vilket används på flera ställen både i psykiatrin och övriga vården.

Alla vårddelegationerna hade sin träff på e-hälsoinstitutet i Kalmar och där fick vi ta del av derasarbete och tankar inför framtiden och det äckte många frågor:
Vilka appar ska finnas i telefonen? Hur mycket distanskonsultation kan vi genomföra? Ska vi ha intressegrupper på nätet? Utveckla videomöten? Ska journalerna finnas på nätet och hur ser man över integriteten?


fredag 13 september 2013

Folkomröstningar

I Västerbotten har man precis haft en folkomröstning efter en lång kamp av många medborgare för att få behålla sin ambulans och vårdplatser. I grund och botten handlade folkomröstningen om vi ska ha en bra vård i hela landet eller om  man ska acceptera nedskärningar. Ja - sidan vann och det var en signal till politiker i alla kommuner och landsting att man inte kan göra nedskärningar hur som helst. Det blev ett tydligt budskap om ”hit men inte längre”. 

Första reaktionen från de ansvariga politikerna var att inte godkänna valresultatet pga av för litet antal röstande trots att nästan 80% från det mest drabbade området Dorotea röstade. Nuverkar de har svängt vilket  jag tror är nödvändigt för demokratins trovärdighets skull. Jag kunde inte låta bli att tänka på folkomröstningen om kärnkraft och vad som hände med den. 

Imorgon är det exakt 10 år sedan svenska folket sa ett rungande nej i folkomröstningen om euron – 56 procent nej mot 42 ja. Och detta trots att ja-sidan hade näst intill outsinliga resurser. Den folkomröstningen blev liksom den i Västerbotten en demonstration att folket går emot det politiska etablissemanget när grundläggande framtidsfrågor ska avgöras. 


onsdag 11 september 2013

Hur olika får det bli?

Ja såheter ju den beredningen som jag sitter med i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Vi har nu börjat sammanfatta vad vi har kommit fram till,vilket inte har varit så lätt då det är så komplext.

Kommuner och Landsting bör ha huvudansvaret för att minska skillnader ute i landet. Det kan man göra genom statlig styrning eller harmonisering av vad kommuner och landsting ska erbjuda  vilka avgifter de ska ta och hur tillgängligheten ska se ut. Man kan även använda sig av riktade insatser för att öka tillgängligheten, såsom den nuvarande kömiljarden och att se över resultat och kvalitet vilket görs via Öppna Jämförelser.

För att ta reda på vad alla medborgare tycker har man genomfört en medborgarstudie men tyvärr är den lite knepig att utgå ifrån:
De flesta medborgare vill att det ska vara lika i hela landet, men gärna utifrån lokala förutsättningar!
Medborgarnas åsikter är viktigare än riksdagspolitikernas, men det får inte leda till olikheter!
De flesta litar mer på  riksdag och regering än på politiker i kommuner och landsting!

Det är inte så lätt att veta hur medborgarna vill att det kommunala självstyret ska se ut!

torsdag 5 september 2013

Självmord och journalistik

Gårdagens landstingsstyrelse innehöll mycket intressant information men färre debatter.  Våra medarbetare fortsätter att göra ett fantastiskt arbete och lyckas nå toppresultat vad det gäller tillgänglighet, inte minst psykiatrin som trots flera vakanser lyckas bättre än de flesta i landet!

En  viktig informationspunkt handlade om självmord. Vi fick ta del av de oerhört komplexa situationer som uppstår för människor med självmordstankar och hur svårt det är för anhöriga liksom för vårdpersonal att kunna hjälpa och förhindra ett självmordsförsök.

I lunchen hade jag ett planerat möte med Radio Kalmar för att diskutera både borgarnas förslag på gemensam satsning isamhället för att förhindra självmord och den information vi fått. Tyvärr blev det inte så utan sin vana trogen ville just denne journalist tyvärr bara prata om en enda patient och hens remiss, vilket jag som politiker självklart inte har minsta kunskap om. Jag har och ska inte ha insyn i enskilda patienters journaler det borde en journalist veta. Men det är ju inte första gången som etik och regler glöms bort av hen.

tisdag 3 september 2013

Sådan är kapitalismen......

Som om det inte räckte med oron för alla de elever som studerade på John Bauer.....
Som om det inte räckte med de lärare som fick lämna sin anställning på John Bauer.....
Som om det inte räckte med att alla fick vänta på besked vad som skulle ske med deras framtid......

FSO resurscentrum som har haft ansvar för cafeterian och haft två anställda fick lämna med omedelbar verkan, blev lurade på 50 000, står kvar med hyra för läsk-och godismaskiner och har två anställda som står helt oskyddade och inte ens kan få tre månaders lön!

Och så tycker en del att vi i Vänsterpartiet är gnälliga och helt i onödan går emot borgarnas såkallade valfrihet!?
Valfrihet för vem?
Inte för eleverna! Inte för lärarna! Inte för FSO och deras anställda!

Äntligen

Alldeles för långt uppehåll från bloggen har det blivit av olika anledningar, nytt bloggförsök, utflyttade barn giftermål och för många tidningsjournalister. Nu ska jag i alla fall komma igång igen för det finns verkligen mycket att skriva om.

Sitter just nu Ölands Folkhögskola med funktionshinderrådet och det blev tillgängligt för alla med insatt hörselslinga. Vet också att söktrycket till skolan har varit högt även till allmän linje och skolstartet har varit väldigt bra, liksom på våra övriga folkhögskolorna.

tisdag 25 juni 2013

Folkbildning och kultur


Idag har vi en konferens på Virserums Konsthall trots att de redan imorgon startar sina dagar om trä och nödvändighetens arkitektur, då representanter från inte mindre än tolv länder hittar hit till den Småländska skogen. Det är ett fantastiskt arbete som utförs! 

Men dagen börjar med ett pass med Johan von Essen, från Ersta Sköndal Högskola, om kulturens roll i civilsamhället med en historisk tillbakablick. Arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och kvinnorörelsen är de som  byggde upp staten och organiseringen utav densamme, enligt Johan som forskat kring det civila samhället. Rörelserna utgick från att välfärd var en politisk rättighet, inte något som de rika ger till de fattiga. De lade grunden för den välfärd vi har idag.Välgörenhetsorganisationerna togs över av staten då demokratin var viktigast. Folkrörelserna hade skapat en otrolig organisation som förstod hur man drev organisationer och hantera oenighet vid förhandlingsborden därför kunde de skapa det samhälle vi har i Sverige.

Folkbildningen fanns innan studieförbunden som kom till för att kunna ta emot statliga bidrag. Kulturen har alltid burit folkbildning och viceversa men målet från staten var att bygga en god demokrati och därför  gav man  pengar till kultur och studieförbund..

Nu med alla upphandlingar, utförsäljningar och den demografiska problematiken håller man på att förändra välfärdssamhället, historiskt har man utgått från folkrörelser och organisationer inte individer vilket man är på väg mot nu. Det är dock en myt att färre är villiga till ideellt arbete. 1992 var det lika många som jobbade ideellt som 2009 dvs 48% av den vuxna befolkningen. Idrott är det största engagemanget men kulturen kommer på femte plats!  Till skillnad mot många andra länder har Sverige haft en demokratisk, organisatorisk och ekonomisk infrastruktur som underlättat det idella
engagemanget.

 Poängen i studieförbundens folkbildningsverksamhet och all kulturverksamhet är att göra det för att det är roligt, inte för att det ska ge ett givet resultat. Att nästan allt numera ska mätas och ses som en produkt kan ta bort glädjen. Johan von Essen sa något som jag verkligen håller med om och det är att
kulturen och folkbildningen, liksom integration,  måste få kosta för det är något som vi tycker är det viktigt! Vi ska inte behöva visa på samhällsnytta och vinster med det utan vi måste våga se det som en nödvändig utgiftspost!


onsdag 19 juni 2013

Små kultursteg varje dag

Små steg varje dag är en bra strategi inte bara i landstinget och vården. Det är också det sättet vi har försökt att jobba i kulturberedningen. Sakta men säkert för vi upp kulturen på regionförbundets dagordning, väcker de förtroendevaldas intresse och försöker sprida alla fantastiska kulturaktiviteter som utförs i vår region.

Nu är det tredje styrelsemötet för regionförbundet som har kulturinslag. Inte så att vi får höra musik eller ta del av tavlor eller teater utan en möjlighet för våra kulturutövare att presentera något som de själva väljer, för alla i styrelsen. Idag är det dags för länsmusiken som ska presentera CamerataNordicas medverkan vid BBC Proms i London, dvs världens största musikfestival som äger rum i den 31 augusti. Det är en stor ära för oss att vår länsmusik får vara med där!

Det är viktigt att alla kommunrepresentanter som styrelsen består av, förutom oss från landstinget, får ta del av all kultur som utförs i länet. Det är även nödvändigt att de vet att om inte alla kommuner ger möjligheter och resurser till det lokala kulturlivet så kommer länsinstitutionerna inte kunna bedriva kultur i hela länet vilket är ett av de viktigaste målen iKulturplanen. Utan arrangörsföreningar, lokala scener och tillgängliga skolor faller möjligheterna att kunne ge kultur till alla, särskilt barn och unga, i hela länet!

tisdag 18 juni 2013

Bra samverkan!

Äntligen kan jag se att arbetet med att få till samverkan mellan landstingets olika verksamheter ger resultat. Våra folkhögskolor spelar en mycket viktig roll i detta då de har så många olika kompetenser. De spelar en nyckelroll i projektet Hälsa och Kultur och nu har ett samarbete med psykiatriförvaltningen startat.

Folkhögskolorna har även YH- utbildningar (yrkeshögskola) som gynnar landstingets verksamheter. På Vimmerby Folkhögskola har de  behandlingspedagogutbildning. Det fantastiska är att eftersom de måste ansöka om sin utbildning varje år kan de ändra i den efter det behovet som tex psykiatrin har.

De har också en Konstskola för funktionsnedsatta och missbrukare och en baskurs för psykiskt funktionsnedsatta där de har ett gott samarbete med psykiatrin och behandlingshemmen i Vimmerby. Det handlar mycket om hälsa och att fokusera på det friska för att ge livskvalitet.

Jag ser en tydlig röd tråd mellan mina ansvarsområden psykiatri, folkhögskola och kultur och det finns en massa spännande saker att utveckla som gynnar våra medborgare i allmänhet och våra patienter i synnerhet.

måndag 17 juni 2013

Jämställdhetsarbete i regionen

Jämställdhetsarbete på regionförbundet går sakt men mycket säkert framåt. Internt har man jobbat bra och man har haft stort stöd av handlingsplanen. Man har jobbat fram mål som har konkretiserats och ansvariga tjänstemän är utsedda. Regionförbundet, länsstyrelsen, landstinget och Linneuniversitetet har ett nätverk ihop. De fyra kommuner som gått med i SKLs startpaket, Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås och Emmaboda är också med. Sist men inte minst är nu en checklista för jämställda beslut uppe på dagordningen och förhoppningsvis beslutar vi om den på regionförbundets styrelse på onsdag.tisdag 11 juni 2013

Kultursamverkansmodellen

Idag blev jag intervjuad om kultursamverkansmodellen. Det är den nya myndigheten kulturanalys som har beställt djupintervjuer ifrån alla regioner för att ta reda på vad som är bra och dåligt.

Självklart är det väldigt bra med samverkan och jag tror att igångkörandet av modellen har satt större fokus på kulturen både i kommuner och landsting. Tyvärr är det inte samma fokus från statens håll. Som med många andra verksamheter, skola och vård, har det istället blivit fler pekpinnar men mindre pengar. Alla vill och tjänar på samverkan men sanningen är att det också kostar i resurser.

Kulturutövarna upplever även en misstro gentemot oss politiker och de tjänstemän som nu har den nationella kontakten och det är inget bra för fortsatt samarbete. De känner att de har blivit fråntagna kontakten med staten och får mindre pengar och kan därmed dra en slutsats att vi inte gör vårt bästa för deras verksamhet.

En annan viktig sak som jag tog upp var att staten måste vara kompensatorisk när de fördelar medlen. Nu ger de mer till de tillväxtregioner som själva kan pumpa in mycket pengar till kulturen. Vi som bor i en region med den äldsta befolkningen och minskade skatteunderlag får inga höjda anslag. Men det är ju också helt i den borgerliga regeringens linje, ge mer till dem som redan har och mindre till dem som behöver!

onsdag 5 juni 2013

Hälsa och kultur

Idag har vi psykiatridelegation på Gamleby Folkhögskola med extra fokus på hälsa och kultur. Först fick Gull-Britt Johansson,förvaltningschef  för våra folkhögskolor och även spindeln i nätet för det nyss antagna projektet kultur och hälsa, berätta om både projektet och hur folkhögskolorna arbetar. Projektet är treårigt och ska hitta hur man rent praktiskt ska kunna använda sig av kultur i förebyggande syfte, som ett komplement till behandling och/eller som rehabilitering.

Ytterligare inbjudna var en strateg på psykiatriförvaltningen och psykiatrins två hälsoinspiratorsamordnare som berättade hur man jobbar ute i verksamheten. Varje enhet har en hälsoinspiratōr som inte bara bara vänder sig mot medarbetare som i övriga vården utan även mot patienter och allmänheten. Man har dessutom två bildterapeuter anställda,en i söder och en i norr. Konsten är traditionellt den kulturaktivitet som vuxenpsykiatrin har jobbat med mest. På slutenvården för barn och unga har man många musikinstrument och där är musiken den vanligaste kulturaktiviteten.

Det blev ett spännande möte med många diskussioner och alla insåg att det finns mycket vi kan göra tillsammans. Enligt forskningen är ensamhet det största hotet mot psykisk hälsa och är det något som kan bota ensamhet är det kultur.

torsdag 30 maj 2013

Små steg varje dag

Landstinget kan visa i sin årsredovisning på små men viktiga steg mot en ökad tillgänglighet, en patientsäkrare vård och bättre hälsa i vårt län.

Vi har en ny webbplats på många språk och vi är i full gång med att jobba hur vi ska vara en attraktiv arbetsgivare genom en så kallad Attraktivitetsresa. Vi har under året även haft en utbildningsdag, Tänk tvärtom, med fokus på könsuppdelad sjukskrivningsstatistik.

Våra fyra folkhögskolor har antagit en handlingsplan kring missbruk och de genomför hälsosamtal med alla sina deltagare. De är dessutom huvudaktörer i det treåriga projekt om Hälsa och Kultur som vi har tagit beslut om.

Inom psykiatrin har man under året fått till ett bra brukarinflytande i byggprocessen och de har lyckats samla de olika brukarorganisationerna under den nationella organisationen NSPH. Nu planeras utbildning i föreningsarbete för dem ihop med folkhögskolorna.  Man har även fått till överenskommelser med alla tolv kommunerna kring samverkan med socialförvaltningarna och Elevhälsan.

Det är bara några av alla de viktiga små steg som landstinget tar varje dag tack vare sina fantastiska medarbetare.

Varför?

Vart är vi på väg?

Flera länder i Europa ska rösta om Abortförbud! Ska de ta bort kvinnans rätt till sin egen kropp?

Sveriges statsminister deltar hellre på schlagerfestivaler och ishockeymatcher istället för att ta ansvar över det ojämlika samhälle som han har skapat under snart åtta år vid makten.

De flesta av barometerns läsare tyckte igår på en webfråga att flickor och pojkar inte ska ha samma rättigheter!?


onsdag 29 maj 2013

Mina interpellationer

Jag har fått två interpellationer inför morgondagens fullmäktige. En om byggnationerna inom psykiatrin och en om hur barnkonventionen tas tillvara inom landstinget. Rena verksamhetsfrågor som det finns tydliga verksamhetssvar på.

Byggprocessen är i full gång och det har varit omvärldsspaningar, heldagar och flera arbetsgrupper sammansatta av representanter från samtliga yrkeskategorier, fackliga företrädare och brukarorganisationer. Självklart är det en öppen process som kan följas på landstingets internetsida Navet. Naturligtvis ska patienternas och närståendes liksom medarbetarnas kunskap, kompetens och erfarenheter tas tillvara. Evidensbaserad design är också en viktig del och boken "Arkitektur som medicin" har använts som diskussionsunderlag i arbetsgrupperna.  Jag hoppas ju även på att vi ska bygga dem i trä!

Barnkonventionen har naturligtvis en stor betydelse för hur vi ska arbeta i landstinget. Samtliga förvaltningar har en representant i barnkompetensnätverket och psykiatriförvaltningen har utsett minst ett barnombud på varje enhet och BUP grundar sin verksamhet på barnkonventionen. Man håller även på att anställa en projektledare som ska jobba med att driva frågan om barn till missbrukande föräldrar.

Vi har mycket kvar att förbättra men jag är nöjd över att psykiatrin är riktigt duktiga på att ha öppna processer med alla berörda. Till och med facket berömmer dem!

torsdag 23 maj 2013

Makt i media

 Reaktor Sydost är ett regionalt resurscentrum för film och kommunikation riktat till unga som vi i Kalmar län har tillsammans med Kronoberg och Blekinge. De gör en massa spännande saker hela tiden och nu har de startat ännu ett fantastiskt projekt. Tack vare pengar från allmänna arvsfonden har det treåriga projektet Makt i media kört i igång. Det är en nyhetssajt på Internet där personer med funktionsnedsättningar arbetar med foto, film, radio, webb-tv, bloggar, reportage och krönikor på sin fritid. Redaktionen utgår från Karlskrona.
Syftet är att denna målgrupp ska få sin röst hörd i samhället och makt i media.  De funktionsnedsatta får möjlighet att bli sedda, hörda och lyssnade till av allmänheten genom att utöva olika medieformer och få resultaten publicerade via nyhetssajten. Det innebär även att de får göra avtryck i andra medier med sina nyheter.
Projektet bygger på delaktighet och inflytande och personer med funktionsnedsättningar är med och skapar och formar verksamheten, bland annat innehållet i nyhetssajten. Dessa nyheter ska nå allmänheten, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.
Som vanligt är jag oerhört stolt över våra kulturutövare! 

onsdag 22 maj 2013

Folkhälsans nödvändighet

Inom vår regionsjukvård har vi en grupp som jobbar med hälsofrämjande strategier. Hittills har man tagitfram tre undersökningar, om tobaksvanor, tarmcancer och övervikt och fetma. Den senaste visar att nästan halva vår manliga befolkning i Kalmar län är överviktiga enligt BMI och nästan fyrtio procent av kvinnorna!

Vi vet också att vi har nationellt sett en mycket stor andel befolkning som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar men 80%  av dessa skulle kunna förebyggas med bättre matvanor, rökstopp och fysisk aktivitet. En annan stor folksjukdom hos oss är diabetes och där skulle 90% kunna förebyggas på samma sätt. Även cancer skulle kunna förebyggas med 30% .

Egentligen är det helt otroliga siffror! Så många som skulle kunna slippa bli sjuka genom att ändra sina levnadsvanor. Att jobba med folkhälsa och förebyggande hälsosamtal är väldigt viktigt på många plan inte minst hälsoekonomiskt.

tisdag 21 maj 2013

Regional cancervård

Är på ett mycket spännande seminarie om Cancervården i vår sjukvårdsregion, det vill säga Kalmar, Jönköping och Östergötlands län. Målen är mycket högt satta och vi har lång väg kvar och många hinder. Läkemedlen är ett hinder då läkemedelsindustrin är långt ifrån öppen eller demokratisk men däremot väldigt vinststyrda. Hur ska varje län eller region klara av att förhandla? Det vore allra bäst om man gör det nationellt vad det gäller vilka cancerläkemedel vi alla ska handla in för att på så vis få en chans till ett rimligt pris.

Kontaktsjuksköterskor som följer patienten på hela resan från upptäckt till behandling och efterkontroll är en stor möjlighet för patienterna. Nu har vi 52 stycken i Kalmar län och en enkät är ute för att se om alla patienter är nöjda och får tillräckligt med stöd. Det är en mycket viktig resa vi gör mot en mer jämlik och säkrare cancervård i hela vår sjukvårdsregion.

måndag 20 maj 2013

Kränkningar

Bra jobbat av Kalmar Kommun som har polisanmält BG Svedjenäs och Martin Nilsson och av Kalmar FF som reagerade snabbt på deras horribla uttalande om Inger Hilmansson. Att veta att det fortfarande finns sådana tankar hos vuxna män över huvudtaget är sorgligt men att det dessutom finns hos män i starka positioner i Kalmar och att de faktiskt är så starka tankar så att de kan uttalas i media är en kränkning för oss alla! Jag skäms som Kalmarbo!

torsdag 16 maj 2013

Hälsa och Kultur

Högläsning med eftersamtal som en del i strokevården, inomhusboule för äldre, konstvandringar och dans som får  rörelsehindrade att glömma bort att de faktiskt behöver sin krycka eller sin rullator ja det är några av alla de exempel som vi fick ta del av på Hälsa- och Kultur- konferensen i Mönsterås i tisdags.

Regionförbundet, landstinget och Riksteatern har en förstudie ihop för att se hur man ska kunna jobba med Kultur och Hälsa i vårt län. Denna konferens hoppas man nu vara ett startskott för aktörerna inom kulturen och vården att hitta varandra för att kunna samverka. Alla gick därifrån nöjda och eniga om att kultur och hälsa hör ihop så nu finns det goda möjligheter.

måndag 13 maj 2013

Sjukvården är ingen mekanisk pengamaskin


Idag kunde man läsa i Barometern om hur vården har blivit en lönsam bransch. Skatt för sjukvården i Kalmar län kan hamna i fickorna på riskkapitalister i skatteparadiset Guernsey eftersom hälsocentraler i Kalmar ägs av finska riskkapitalbolaget Capman med säte där.
Vänsterpartiet vänder sig emot att just att sådana riskkapitalbolag som Capman, går in i vården och plockar ut vinster som sedan förs ut ur landet utan att beskattas. Som alla förstår finns ingen risk och det skapar inga nya jobb. Det bara ändrar arbetsgivaren från landsting till vårdbolag.
Privata hälsocentraler ska bara tillåtas om de drivs i en form som inte har vinstmaximering som högsta mål. Varför ska välfärden vårda riskkapital? 
Vänsterpartiet vill ha en lagstiftning som stoppar att skattepengar går till företag som bedriver verksamhet med vinstsyfte inom vård, äldreomsorg, skola och förskola. Överskottet ska stanna i verksamheten, återinvesteras eller sparas.
Tanken är att bli av med vinstintresset som drivkraft i välfärden samtidigt som ideella aktörer som drivs av viljan att utveckla vården kan vara kvar.
De som vill vara kvar i branschen måste ombilda sitt aktiebolag till en särskild bolagsform som redan finns i aktiebolagslagen. Denna form infördes före valet 2006, men har därefter inte utnyttjats så flitigt. Det är en bolagsform som har ett tydligt vinstbegränsande syfte. 

onsdag 8 maj 2013

Jämlikhet och jämställdhet måste öka inom vården


Igår presenterade vi i landstingsmajoriteten våra politiska riktlinjer som ligger till grund för landstingsplanen. en fråga som varit mycket viktig för mig är att få igång ett långsiktigt arbete för att öka jämlikheten och jämställdheten inom vården. Vi har nu beslutat att tillsätta en särskild hälsokommission som ska ta fram underlag för hur vården ska förbättras. Initiativ ska även tas för att motverka ojämlikheten i cancervården och att göra beroendevården likvärdig över länet.
Ekonomin är dock ansträngd i landstingssektorn och det finns all anledning att kritisera högerregeringern för att man struntar i välfärden. Överlag är det statens politik som försämras vår ekonomi, till exempelvis förändringar i skatteutjämningsystemet. Trots detta har landstinget i Kalmar län ett bättre utgångsläge än de flesta andra landsting i Sverige.
Även om ekonomin är ansträngd finns det satsningar och nyheter i riktlinjerna. Övergripande ska den medicinska kvaliteten höjas inom hjärt- och kärlsjukvård, strokevård, diabetsvård, mest sjuka äldre och inom neuropsykiatrin. Vi vill att patienterna ska ges möjlighet att läsa sin journal på internet och att sjukvården ska förbättra bemötandet genom att inspireras av de bästa serviceföretagen. Satsningen på Sveriges godaste sjukhusmat ska fortsätta. Ett bärande tema i riktlinjerna är också att patienterna ska sättas i centrum och att deras synpunkter bättre ska tas tillvara.
Landstinget ska även arbeta aktivt för att göra hållbara upphandlingar utifrån kvalitet, miljö och sociala/etiska villkor. En hållbar ekologisk utveckling är även starkt förknippad med en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Som stor aktör ska landstinget ta ett större etiskt och socialt ansvar vid upphandling genom exempelvis Fair Trade-certifiering och Vita jobb-modellen. 

måndag 6 maj 2013

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet är en lagfäst mänsklig rättighet och en förutsättning för demokrati på alla nivåer. Det gör jämställdhet till en fråga som inte är förhandlingsbar, utan något som vi alla är skyldiga att verka för.  Vinsterna med jämställdhet är många, både för individen och för samhället.

Varför kan vi då så fullständigt strunta i jämställdhetsplaner och all statistik som påvisar att kvinnor och män behandlas olika och har olika villkor i samhället? Tyvärr tas ofta denna fråga personligt för självklart tycker vi inte att vi behandlar män och kvinnor olika. Enligt diskrimineringslagen från 2008 ska alla arbetsplatser ha en jämställdhetsplaner, men fortfarande finns det flera arbetsplatser som inte har det och definitivt några som inte använder sig av den. Steget efter att ha en jämställdhetsplan är en jämställdhetsintegrering.

Att arbeta med jämställdhetsintegrering handlar om att stärka människors demokratiska rättigheter och att motverka diskriminering. Det är lika mycket en fråga om att utveckla organisationer och verksamheter så att de tar tillvara på medarbetarnas fulla potential och att ha en verksamhet som möter och tar tillvara på kundernas/medborgarnas behov – kort sagt, en kvalitetssäkrad verksamhet.I praktiken handlar det om att alla verksamheter ska ta hänsyn till och utforma sin verksamhet i relation till de villkor kvinnor och män lever under och tillfredställa både kvinnors och mäns behov.

Det är där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas som ojämställdhet skapas och upprätthålls. Det är därför vi måste lyfta in jämställdhetsperspektivet i det dagliga arbetet med våra ordinarie lednings- och styrsystem, från förslag till genomförande och utvärdering.Genom att jämställdhetsintegrera styr- och ledningssystem uppnås konkreta och bestående verksamhetsförbättringar för en jämställd service och ett jämställt bemötande.
 
Detta är på gång i Regionförbundet och nu är det dags att landstinget tar nästa steg också.


 

fredag 3 maj 2013

Första maj

I Kalmar hade vi ett annorlunda första-majfirande som för mig som älskar känslan i ett demonstrationståg inte riktigt gav samma känsla. Men det var varmt, rött och berikande. Vi var många kamrater som pratade välfärd, rättvisa och arbete. Det var en stor blandning av åldrar och språk och ett makalöst inslag av kultur från Irak, Senegal och Syriska Kurdistan.

Det kom också flera som jag aldrig sett förut som tyckte om vårt antirasistiska arbete och att vi vill ta bort vinstuttag i välfärden. Flera kunde tyvärr också berätta hur det borgerligt styrda Sverige har försämrat deras möjligheter att klara sitt uppehälle, att få sitt lagliga stöd och kunna ge sina barn detsamma som vi som har jobb och är friska kan ge våra. Det behövs regeringsskifte 2014!


måndag 29 april 2013

Kasta sten i glashus

Det är så mycket nu så jag hinner inte skriva fast det finns tusen saker att vara arg och glad över.  Tydligt är i alla fall att Pierre Edström inte har så mycket annat att skriva om  än att ondgöra sig på mig. Jag tar det som ett gott tecken även om allt han beskyller mig för är rätt trist.

Han påminner om ett av de bra föredragningar jag var på i London där man diskuterade förändringsbenägenhet och en uppdelning de hade gjort över dåliga förändrare och goda. De goda förändrarna försöker skapa nya möjligheter med engagemang istället för att lägga energi på att gnälla och vara arg, de oroar sig inte över att något förändras utan undrar om det går att göra bättre.

De dåliga fokuserar på problemen genom att klaga och vara arga och pessimistiska Det är ungefär det Pierre gör på sin blogg:
1. Var är självkritiken Linda?
2. Dags att städa upp Linda!
3. Ta reda på fakta Linda!

1. Jag tycker att mycket måste göras bättre vad det gäller alla funktionsnedsatta och i synnerhet för de barn med flera funktionshinder. Det gäller självklart oss i landstinget men även kommuner och stat. Vi har en bra lag som vi alla måste hjälpas åt att uppfylla utifrån varje individs behov!

2. Vad det gäller att städa upp är det precis det vi har ägnat oss åt i psykiatrin. Lämna de organisationsformer som inte har lyckats med att vara likvärdiga och stabila och hitta nya modeller som ska vara väl förankrade och med tydlig samverkan för att på bästa sätt nå alla som har behov.

3. Att ha alla fakta var inte problemet från landstingets sida i Nymålen, tvärtom var det vi som hela tiden stod upp för att grön rehabilitering innebär både behandling och sysselsättning, dvs både landstingets och kommunens uppdrag! Men Pierre var ju inte med varken i förhandlingar eller på stormöte så självklart är det lättare att stå bredvid och skrika men frågan är vilka fakta han hade!torsdag 18 april 2013

Våga förändra

Ytterligare en fullspäckad dag med en massa kloka föredrag och spännande diskussioner. Mycket känner vi igen som vikten av att ha team, utgå från behoven, hur man ska kunna ha hög produktion och effektivisera samtidigt som vi ska reducera kostnaderna och behålla och/eller öka kvalitén. För att nå bästa kvalite måste alla engagera sig och vårt förbättringsarbetet Varje dag lite bättre känns så rätt!

Idag har jag även varit på ett mycket engagerat pass om att vi alla kan lära och lära ut men att det också finns 50 anledningar till att inte vilja vara med om att lära sig nya saker. Det var tre timmar om hur man får igenom förändringar och hur man lyckas med att få folk att agera. Av någon anledning tänkte jag väldigt mycket på det svåra i att få med alla i det nödvändiga arbetet för jämlik och jämställd vård. Nu med nya verktyg i bagaget hoppas jag på nya möjligheter.

onsdag 17 april 2013

Patientsäkerhetskonferens

Över tretusen personer från 75 olika länder träffas nu i London för att lyssna, lära och dela med sig av   Framförallt goda men även dåliga erfarenheter i patientsäkerhetsarbetet. Att patientmedverkan är det absolut viktigast för att nå bästa resultat är självklart för alla. Empati och att sätta sig in i patienterna situation och reflektera över om bemötandet, vården och processerna är utformade efter patienternas behov har diskuterats livligt.

Ett mycket spännande projekt från Scotland , Early Years Colloborative handlar om att alla, verkligen alla, instanser ska samverka för att Scotland ska bli det bästa stället att växa upp i. Tillsammans ska man se till att alla barn ska få den bästa starten i livet!

fredag 12 april 2013

Det våras för Oskarshamn

Igår hade vi gruppmöte i Oskarshamn och passade på att fira att sjukhuset fått pris för bästa lilla sjukhuset i Sverige. Vi var ute på flanaden och pratade med folk och delade ut fröpåsar. Det tog inte lång tid förrän alla 400 fröpåsar var slut. Oskarshamnsborna var nöjda med sin sjukvårdspersonal.

Det händer flera positiva saker iOskarshamn. Förutom pris och ny- och tillbyggnationer på sjukhuset ska nya hälsocentraler byggas och nästa mandatperiod ska även nya psykiatrilokaler byggas.
Det våras för Oskarshamn!

Läs mer på Oskarshamnstidningen

torsdag 11 april 2013

Skola och kultur


I vårt län har vi många fantastiska verksamheter en av dem som utgör exempel både hos Kulturrådet som hos andra län och regioner är Skola och Kultur. Det är ett samarbete mellan skolor och kulturutövare för att öka måluppfyllelsen hos eleverna. 

Eleven står i centrum och läroplanen är ramverket för att man  gemensamt ska jobba för att nå målen. Alla våra fantastiska kulturinstituioner och proffessionella kulturutövare, Byteatern, Dans i sydost, Hemslöjden, Konstmuseet, Länsbiblioteket, Länsmusiken, Länsmuseet, Riksteatern, Reaktor sydost och Virserums  konsthall är med. 

Man har skrivit ihop en skolkulturstrategi där man poängterar att eleverna ska få lyfta sina åsikter genom inflytande, få  förståelse genom sammanhang och känna relevans för vad de lär sig i skolan. Detta kan kulturen hjälpa eleverna med. Eleverna ska även få konsumera kultur, delta i kultur och producera kultur. 

Kulturen ska producera och förmedla, bidra till elevernas delaktighet och  medverka vid elevernas egna skapande.

Skolan ska inlemma upplevelser i lärandet, koppla deltagandet till kursplanerna och arbeta  med elevernas egna skapande.

Nu är det viktigt att varje kommun skriver sin skolkulturstrategi så att alla elever i vårt avlånga län får lika möjligheter.


måndag 8 april 2013

Samverkan - den röda tråden

En av de fina sakerna med att vara förtroendeval är att man får många möjligheter att få ta del av människors arbete, intressen och upplevelser . I helgen satt jag ordförande på Astma-och allergiförbundets årsmöte. Det var väldigt roligt att få ta del av all deras verksamhet med kurser, aktiviteter och resor med landstingets Solbuss.

Idag har jag träffat en kurator på engymnasieskola som kunde berätta om den ökade psykiska ohälsan men också om ett ökat missbruk bland våra ungdomar! Ett missbruk som knappt föräldrarna märker av. Vad är det för ett samhälle vi erbjuder dem?

Jag har även tagit del av pensionärsorganisationernas syn på vården och vad som har blivit bra och vad som behöver göras bättre.

Något som alla tar upp är det som vi ständigt pratar om men som tyvärr är så svårt trots dess nödvändighet är samverkan! Kommuner och landsting måste bli bättre på att samverka och ta det på allvar!

onsdag 3 april 2013

Mönsterås bibliotek

Vilket fint BibliotekDessutom klimatsmart byggt med solpaneler på taket. Jag måste säga att jag är imponerad. Det är byggt i träd för att gynna träindustrin, har möbler från lokal möbelfirma och barnens rum "Gläntan" är helt fantastiskt inrett av den lokala konstnären Bengt Johansson. Det är detta tänk jag vill ha när vi ska bygga nya lokaler för psykiatrin! Trä, klimatsmart, varmt, ljust, öppet, tillgängligt  och välkomnande.

tisdag 2 april 2013

Svar till Gudrun Brunegård!


Linda Fleetwood, landstingsråd (V)
Kristdemokraterna är ett konservativt parti. Det märks inte minst på Gudruns Brunegård (KD). Idag är landstinget mitt uppe i ett arbete med att utveckla morgondagens sätt att möta psykisk ohälsa hos barn och unga. De flesta accepterar att även psykiatrin måste utvecklas i takt med samhället. Men Gudrun, hon ställer sig på bakhasorna och kräver att landstinget istället ska fortsätta med gårdagens sårbara, instabila och resurskrävande metod.
Organisationen Unga Vuxna, som Gudrun förespråkar, var en bra tanke när det skapades. Verksamheten har dock inte utvecklas som det var tänkt. Idag ser Unga Vuxna väldigt olika ut i länet och förutsätter att kommunen är med på tåget. Drar sig kommunen ur så riskerar verksamheten att falla och ungdomar att drabbas (vilket har hänt i Gudruns hemkommun Vimmerby).
För mig som landstingsråd med ansvar för psykiatrin är det viktigt att vi handskas med psykiatrins resurser på ett bra sätt så att vi säkerställer en god psykiatrisk vård på lika villkor för alla barn och unga över hela länet. Det är just pga av att Unga Vuxna är så sårbart, instabilt och resurskrävande som vi vill hitta en organisation som klarar av dagens och morgondagens krav.
Därför, istället för att låsa oss vid formen Unga Vuxna, så arbetar landstinget idag med att skapa en stabil, enhetlig organisation för den vardagsnära psykiatrin för barn och unga. Vi vill ha kvar allt det goda arbetet som idag finns inom Unga Vuxna, men vi vill också utveckla det i en form som bättre klarar av att stå på egna ben för att möta barn och ungas behov på lika villkor över hela länet.
För mig är det självklart att vi inte kan möta morgondagens utmaningar med gårdagens lösningar. Det är uppenbart att Gudrun Brunegård (KD) inte resonerar på samma sätt.
Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för psykiatrin

onsdag 27 mars 2013

Samverkan kring kulturen!

Nu har jag haft uppföljningssamtal med flera av våra kulturinstitutioner och jag blir varje gång lika förundrad över hur mycket kultur som erbjuds och utövas i hela vårt län. Det är ett fantastiskt jobb som görs. Tyvärr finns det alltid smolk i bägaren.

Många kommuner har svårt att få pengarna att räcka till sina verksamheter och vi ser en tydlig tendens att det första de flesta drar in på är just kulturen. Ska vi ha en minsta chans att kunna nå målen i Kulturplanen som alla kommuner och partier har kommit överens om, så är det nödvändigt att värna arrangörsföreningar  och kulturskolor i varje kommun.

Den nya kultursamverkansmodellen har sin fördel i att vi har fått till en kulturplan med stor förankring. En annan fördel skulle vara att regionerna skulle få större möjlighet att besluta om de statliga pengarna, men det blir ju mer än pinsamt när staten räknar upp med 0,6%, dvs 176 000 kronor!

Ska kulturen få den plats som vi alla tycker så krävs det att stat, region och kommuner hjälps åt och drar åt


torsdag 21 mars 2013

Äntligen lite insikt

Äntligen!
Jag har på alla nivåer fört fram vikten av könsuppdelad statistik, analysen av densamme och ett arbete kring en förändring vid behov. Det är ju en patientsäkerhetsfråga att kvinnor och män får den vård de behöver och att man känner till att symtomen kan se olika ut beroende på kön. Hittills måste jag tyvärr säga att det har gått rätt trögt. Självklart är det ingen som medvetet gör skillnad. Alla behandlas lika. Men det är just det som kan vara problemet, ibland behöver kvinnor och män undersökas och behandlas olika för att nå samma resultat.

Flera har inte ansett att det är en patientsäkerhetsfråga, en del har till och med ansett det helt obefogat att ta upp och någon har sagt att det bara är rabiata feminister som tror att kvinnor inte får likvärdig vård med männen. Det är ju ett fruktansvärt trist uttalandade av välutbildade personer, helt emot undersökningar och forskning som visar på tydliga skillnader.

Idag mötte jag äntligen en klinikchef som antagligen var tillräckligt trygg så han kunde medge att självklart behandlar de män och kvinnor olika för hela samhället har en patriarkal struktur. Han lovade dock att han skulle se över statistiken så den är könsuppdelad och ta till sig kunskaperna som redan finns om skillnader som finns inom just hans område. Även om han inte har gjort mer än någon annan chef var det härligt befriande att slippa ifrån trista försvarmotiveringar till varför man skiter i jämställdheten.