torsdag 30 maj 2013

Små steg varje dag

Landstinget kan visa i sin årsredovisning på små men viktiga steg mot en ökad tillgänglighet, en patientsäkrare vård och bättre hälsa i vårt län.

Vi har en ny webbplats på många språk och vi är i full gång med att jobba hur vi ska vara en attraktiv arbetsgivare genom en så kallad Attraktivitetsresa. Vi har under året även haft en utbildningsdag, Tänk tvärtom, med fokus på könsuppdelad sjukskrivningsstatistik.

Våra fyra folkhögskolor har antagit en handlingsplan kring missbruk och de genomför hälsosamtal med alla sina deltagare. De är dessutom huvudaktörer i det treåriga projekt om Hälsa och Kultur som vi har tagit beslut om.

Inom psykiatrin har man under året fått till ett bra brukarinflytande i byggprocessen och de har lyckats samla de olika brukarorganisationerna under den nationella organisationen NSPH. Nu planeras utbildning i föreningsarbete för dem ihop med folkhögskolorna.  Man har även fått till överenskommelser med alla tolv kommunerna kring samverkan med socialförvaltningarna och Elevhälsan.

Det är bara några av alla de viktiga små steg som landstinget tar varje dag tack vare sina fantastiska medarbetare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar