måndag 6 maj 2013

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet är en lagfäst mänsklig rättighet och en förutsättning för demokrati på alla nivåer. Det gör jämställdhet till en fråga som inte är förhandlingsbar, utan något som vi alla är skyldiga att verka för.  Vinsterna med jämställdhet är många, både för individen och för samhället.

Varför kan vi då så fullständigt strunta i jämställdhetsplaner och all statistik som påvisar att kvinnor och män behandlas olika och har olika villkor i samhället? Tyvärr tas ofta denna fråga personligt för självklart tycker vi inte att vi behandlar män och kvinnor olika. Enligt diskrimineringslagen från 2008 ska alla arbetsplatser ha en jämställdhetsplaner, men fortfarande finns det flera arbetsplatser som inte har det och definitivt några som inte använder sig av den. Steget efter att ha en jämställdhetsplan är en jämställdhetsintegrering.

Att arbeta med jämställdhetsintegrering handlar om att stärka människors demokratiska rättigheter och att motverka diskriminering. Det är lika mycket en fråga om att utveckla organisationer och verksamheter så att de tar tillvara på medarbetarnas fulla potential och att ha en verksamhet som möter och tar tillvara på kundernas/medborgarnas behov – kort sagt, en kvalitetssäkrad verksamhet.I praktiken handlar det om att alla verksamheter ska ta hänsyn till och utforma sin verksamhet i relation till de villkor kvinnor och män lever under och tillfredställa både kvinnors och mäns behov.

Det är där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas som ojämställdhet skapas och upprätthålls. Det är därför vi måste lyfta in jämställdhetsperspektivet i det dagliga arbetet med våra ordinarie lednings- och styrsystem, från förslag till genomförande och utvärdering.Genom att jämställdhetsintegrera styr- och ledningssystem uppnås konkreta och bestående verksamhetsförbättringar för en jämställd service och ett jämställt bemötande.
 
Detta är på gång i Regionförbundet och nu är det dags att landstinget tar nästa steg också.


 

2 kommentarer:

  1. Det du pratar om gynnar bara kvinnorna.
    Men vi män skall stå emot. Lita på det.

    SvaraRadera
  2. Stå emot vad? Jämställdhet mellan män och kvinnor? Mycket sorglig inställning i Sverige 2013. Inte konstigt att välutbildade kvinnor flyr länet!!

    SvaraRadera