onsdag 29 maj 2013

Mina interpellationer

Jag har fått två interpellationer inför morgondagens fullmäktige. En om byggnationerna inom psykiatrin och en om hur barnkonventionen tas tillvara inom landstinget. Rena verksamhetsfrågor som det finns tydliga verksamhetssvar på.

Byggprocessen är i full gång och det har varit omvärldsspaningar, heldagar och flera arbetsgrupper sammansatta av representanter från samtliga yrkeskategorier, fackliga företrädare och brukarorganisationer. Självklart är det en öppen process som kan följas på landstingets internetsida Navet. Naturligtvis ska patienternas och närståendes liksom medarbetarnas kunskap, kompetens och erfarenheter tas tillvara. Evidensbaserad design är också en viktig del och boken "Arkitektur som medicin" har använts som diskussionsunderlag i arbetsgrupperna.  Jag hoppas ju även på att vi ska bygga dem i trä!

Barnkonventionen har naturligtvis en stor betydelse för hur vi ska arbeta i landstinget. Samtliga förvaltningar har en representant i barnkompetensnätverket och psykiatriförvaltningen har utsett minst ett barnombud på varje enhet och BUP grundar sin verksamhet på barnkonventionen. Man håller även på att anställa en projektledare som ska jobba med att driva frågan om barn till missbrukande föräldrar.

Vi har mycket kvar att förbättra men jag är nöjd över att psykiatrin är riktigt duktiga på att ha öppna processer med alla berörda. Till och med facket berömmer dem!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar