tisdag 21 maj 2013

Regional cancervård

Är på ett mycket spännande seminarie om Cancervården i vår sjukvårdsregion, det vill säga Kalmar, Jönköping och Östergötlands län. Målen är mycket högt satta och vi har lång väg kvar och många hinder. Läkemedlen är ett hinder då läkemedelsindustrin är långt ifrån öppen eller demokratisk men däremot väldigt vinststyrda. Hur ska varje län eller region klara av att förhandla? Det vore allra bäst om man gör det nationellt vad det gäller vilka cancerläkemedel vi alla ska handla in för att på så vis få en chans till ett rimligt pris.

Kontaktsjuksköterskor som följer patienten på hela resan från upptäckt till behandling och efterkontroll är en stor möjlighet för patienterna. Nu har vi 52 stycken i Kalmar län och en enkät är ute för att se om alla patienter är nöjda och får tillräckligt med stöd. Det är en mycket viktig resa vi gör mot en mer jämlik och säkrare cancervård i hela vår sjukvårdsregion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar