onsdag 8 maj 2013

Jämlikhet och jämställdhet måste öka inom vården


Igår presenterade vi i landstingsmajoriteten våra politiska riktlinjer som ligger till grund för landstingsplanen. en fråga som varit mycket viktig för mig är att få igång ett långsiktigt arbete för att öka jämlikheten och jämställdheten inom vården. Vi har nu beslutat att tillsätta en särskild hälsokommission som ska ta fram underlag för hur vården ska förbättras. Initiativ ska även tas för att motverka ojämlikheten i cancervården och att göra beroendevården likvärdig över länet.
Ekonomin är dock ansträngd i landstingssektorn och det finns all anledning att kritisera högerregeringern för att man struntar i välfärden. Överlag är det statens politik som försämras vår ekonomi, till exempelvis förändringar i skatteutjämningsystemet. Trots detta har landstinget i Kalmar län ett bättre utgångsläge än de flesta andra landsting i Sverige.
Även om ekonomin är ansträngd finns det satsningar och nyheter i riktlinjerna. Övergripande ska den medicinska kvaliteten höjas inom hjärt- och kärlsjukvård, strokevård, diabetsvård, mest sjuka äldre och inom neuropsykiatrin. Vi vill att patienterna ska ges möjlighet att läsa sin journal på internet och att sjukvården ska förbättra bemötandet genom att inspireras av de bästa serviceföretagen. Satsningen på Sveriges godaste sjukhusmat ska fortsätta. Ett bärande tema i riktlinjerna är också att patienterna ska sättas i centrum och att deras synpunkter bättre ska tas tillvara.
Landstinget ska även arbeta aktivt för att göra hållbara upphandlingar utifrån kvalitet, miljö och sociala/etiska villkor. En hållbar ekologisk utveckling är även starkt förknippad med en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Som stor aktör ska landstinget ta ett större etiskt och socialt ansvar vid upphandling genom exempelvis Fair Trade-certifiering och Vita jobb-modellen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar