onsdag 22 maj 2013

Folkhälsans nödvändighet

Inom vår regionsjukvård har vi en grupp som jobbar med hälsofrämjande strategier. Hittills har man tagitfram tre undersökningar, om tobaksvanor, tarmcancer och övervikt och fetma. Den senaste visar att nästan halva vår manliga befolkning i Kalmar län är överviktiga enligt BMI och nästan fyrtio procent av kvinnorna!

Vi vet också att vi har nationellt sett en mycket stor andel befolkning som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar men 80%  av dessa skulle kunna förebyggas med bättre matvanor, rökstopp och fysisk aktivitet. En annan stor folksjukdom hos oss är diabetes och där skulle 90% kunna förebyggas på samma sätt. Även cancer skulle kunna förebyggas med 30% .

Egentligen är det helt otroliga siffror! Så många som skulle kunna slippa bli sjuka genom att ändra sina levnadsvanor. Att jobba med folkhälsa och förebyggande hälsosamtal är väldigt viktigt på många plan inte minst hälsoekonomiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar