torsdag 31 mars 2011

På besök hos hjältar

Idag har jag hospiterat på PIVA (psykiatrisk intensivvårdsavdelning) i Kalmar. Det är alltid intressant och mycket givande att vara ute i landstingets alla verksamheter och för mig särskilt inom de områden som jag har ansvar för. Det är viktigt att få ta del av patienternas och personalens vardag för att få en större insikt, även om vi politiker inte styr hur verksamheten ska fungera. Det ger en djupare förståelse när man har möjlighet att ta del av allas synpunkter i hela ledet, från patient till förvaltningschef. Och i hela länet, så jag har en hel del kvar att hinna med.
Efter idag kan jag än en gång hålla med om det jag skrivit tidigare och som Jan Nordström sagt, PIVAs personal är hjältar!

onsdag 30 mars 2011

Rapport från SKLs valkongress

SKLs valkonferens invigdes av Anders Borg vars medskick till oss var att vi i alla kommuner och landsting skulle satsa på utbildning men hålla igen så att vi alla tillsammans kan hjälpas åt att hålla hjulen snurrande. Han var nöjd över att arbetslösheten inte var lika hög som i Europa och att vi hade bäst koll på ekonomin. I fortsättningen är målet att vi ska den bästa arbetslösheten!?enligt Borg. Trots frågan från en vänsterpartist vad han menade med det, vilka ska vara nöjda över att tillhöra den bästa arbetslösheten och vad som hänt med målet om full sysselsättning gav han inget svar på det. Därefter var det dags för integrationsministern Erik Ullenhag som efter visst pressande blev tvungen att erkänna att det nog inte är särskilt lyckat att ta bort alla kontor för försäkringskassan just för invandrare. Regeringens satsning på den sk etableringsreformen som ska ge snabbar arbete till nyanlända kunde han inte heller försvara och den kritiseras starkt av Tankesmedjan Fores på DN debatt. Hans enda svar på frågorna var att han skulle se över beslutet och arbeta på frågan. Så ung och redan nu menlösa politikersvar. Efter dessa inledningar började själva kongressen. Miljöpartiet lade ett yrkande om återremittering av stadgarna till SKL , vilket vi stödde, då inget av våra partier har kunnat vara med och besluta dem då vi inte sitter i AU och fick se dem först vid sittande bord. Självklart gick det inte igenom, inte heller vårt yrkande om att ändra i stadgarna att det ska vara kongressen som beslutar om arvoden, inte styrelsen själva! Dåliga förändringar i stadgarna som jag hoppas att vi sen ska kunna motionera om på kongressen i höst.

Viktiga politiska frågor

Det var ett intressant möte med Vänsterpartiet igår där kamrater från hela landet var samlade inför SKLs valkongress som är idag. Tyvärr har varken Miljöpartiet eller Vänsterpartiet någon insyn i vad SKLs au beslutar så därför känns det inte som om vi har kunnat vara med i processen fullt ut och det finns en del frågetecken över det förslag som SKLs styrelse lagt. Vi bestämde oss för ett yrkande i alla fall och det kan nog bli en del diskussioner. För övrigt kommer vi att få ett nyhetsbrev i framtiden av våra kamrater som är med i SKL, det ser jag fram emot. Dessutom ska vi träffas igen i augusti och förbereda motioner till SKLs vanliga kongress som är i höst så vi ska ta oss in på banan. Vi diskuterade både regionfrågan och innebörden av att vi är med på FNs insats i Libyen ivrigt och det fortsatte vi med hela kvällen. Det känns att det finns ett behov av att diskutera de här stora frågorna som kräver så snabba beslut. -Hur ser vi till att flytta fokus från rena kartritningen av regionerna till att titta på hur det ska stärka den regionala demokratin som ska ge större möjligheter att påverka? Och vad den regionala nivån ska ligga på? - Vad innebär det att vi skickar JAS-plan till Libyen?

tisdag 29 mars 2011

Aktivitet helg som vardag

I helgen var jag med på två årsmöten, ett för Högalids Kamratförbund i Kalmar och för FSO i Oskarshamn. Det är verkligen givande att träffa sådana entusiaster och jag blir imponerad av så mycket verksamhet det finns och vad många det är som sitter inne med så mycket klokhet. Det är en ynnest att få dessa möjligheter att träffa alla dessa människor och få dela tankar och visioner liksom vardagliga problem som vi i politiken måste vara med att hitta lösningar på. Annars är det ju mest fokus på Juholt och visst är det spännande att sossarnas nya partiledare är från lilla Oskarshamn. På något sätt måste det ju ändå ge avtryck i vår region. Apropå vår region beslutade vi på landstingsstyrelsen förra veckan om att utveckla tågtrafiken Kalmar - Växjö - Karlskrona vilket ger goda förutsättningar för pendlare och är en viktig och bra satsning för miljön. Just nu sitter jag på tåget upp till Stockholm inför valkongress för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) imorgon. Tyvärr har Vänsterpartiet från Kalmar län inga platser enligt det förslag som ligger men vi litar på att våra andra kamrater gör ett bra jobb!

fredag 25 mars 2011

Irritation

Det är inte bara genom att jag inte hinner skriva något här som är ett bevis på att det är lite väl mycket nu utan det är även min ökade irritation. Jag kan inte påstå att dagens taxifärd genom en tät hetsig fredagseftermiddagstrafik genom Stockholm har lugnat mig eller minskat min irritation!
Varför kan män 2011 fortfarande inte fälla ner sitsen på toan om de nu måste markera revir och visa sin manlighet genom att stå och kissa?
Hur kan man vara yrkesförare om man varken kan hålla sig i sin fil eller använda blinkers?
Hur kan det vara möjligt att folk tror att de kan viska i en mobiltelefon och därför genomför ett helt samtal under en konferens?
Om man nu fortfarande har en mobiltelefon med knappar, varför har man ljud på dem?
Vem upplever humor i att fråga mig som helst äter vegetariskt om jag inte skulle vilja ha en blodig biff?
Åh, vilka petitesser som retar mig just nu!

onsdag 16 mars 2011

Statsbidragens väl och ve

Kraven höjs hela tiden för att få statsbidrag och snuttifiering i och med ständiga mindre projekt gör det allt svårare att planera vården. Det styckar sönder möjligheterna till reella satsningar och planeringen blir därmed kortsiktig med dålig framförhållning. Det gör det särskilt svårt för ett län som Kalmar vars befolkning minskar. Det är speciellt psykiatrin och vården av äldre som drabbas av detta och svårgör verksamheternas arbete.För att vi ska kunna få en bra vård krävs det en långsiktighet i statsbidragen och att man får besked om dem i tid! Det är något jag tänker jobba för.

fredag 11 mars 2011

Oskarshamn, teater och Nicaragua

Har idag varit på verksamhetsbesök i Oskarshamn. Där var det en läkare som jämförde landstinget i Kalmar Län med en trygg båt. Det kändes bra! Det känns som vi har en duktig besättning och att vi har en stadig kurs mot framtiden.
Nu har jag precis varit på Byteaterna "Den som vandrar om natten" , en gripande föreställning om att resa inombords. Nu avslutas dagen med Nicaraguas ambassadör och John Godoy och hans gäng som är här för att ha sitt årsmöte för Vision for all. Vi får se hur många som ska sova över, äntligen fyller min stora lägenhet en god funktion.

torsdag 10 mars 2011

Patientsäkerhet

Idag har jag varit med på ett seminarie anordnat av SKL om patientsäkerhet. Det handlar om att skydda patienterna mot vårdskador. Ett sätt att göra det är genom strukturerad journalgranskning, det är också viktigt att man diskuterar vad en vårdskada egentligen är. Det vi aldrig får glömma är patientens upplevelse när något har gått fel, att han/hon känner sig övergiven, sårbar och lågt prioriterad förutom en smärta och trötthet. Vi ska ha en nollvision och vi måste börja med att säkra arbetssättet och processen innan vi börjar titta på resultatet. Det förebyggande arbetet och jämförelser mellan risk och nytta liksom insatser och reslutat är nödvändigt och vården måste präglas av en öppen patientsäkerhetskultur. En ny lag har kommit och en modell där ett av de grundläggande kraven är patientsäkerhetsberättelse som ska genomföras årligen. Det finns även fyra ytterligare krav där ersättning utdelas.

Det finns mycket att göra men det är spännande och jag är glad över att vi har ett väl skött landsting med mycket kompetent personal!

Små reflektioner om stora saker

Nu har vi haft landstingsfullmäktige i Vimmerby, där frågor som rör ALLA medborgare i vårt län diskuteras. Förvisso kanske diskussionerna inte alltid är på topp men det är fruktansvärt dålig mediabevakning. Inte ens Nyheternas lokalreporter kunde masa sig dit och skriva något, nej det var viktigare att skriva om att en ny skoaffär skulle öppna än om kollektivtrafik och vård. Intressanta prioriteringar!? Barometern var ju där som alltid och det är bra, men självklart skrivs det inte om allt. Det jag tycker är synd är att flera av interpellationsfrågorna har publicerats i barran, men nu blev inga svar publicerade. Då haltar det för läsarna. Inte konstigt att folk tycker att landstinget är stort, byråkratiskt och oförståeligt när de inte får läsa om den demokratiska processen som faktiskt styr den. Jag tycker att medierna har ett ansvar att få medborgarna att känna sig delaktiga!En annan refelektion från fullmäkte är Pierre Edströms totala förvirring! Först kallar han mig för Irene, sen när han ska bemöta Jessica då säger han att han ber om ursäkt om han har sagt fel namn till någon!!! Vet han inte alls vad jag heter eller?? Härskarteknik?? Pierre, jag heter Linda!

onsdag 9 mars 2011

Jämställd vård i Kalmar län

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti som har stort förtroende i
jämställdhetsfrågor - och det är inte utan grund. Vi vet att
jämställdhetsarbetet inte är något man kan bedriva vid sidan av annan
verksamhet, som någon form av politiskt korrekt projekt. Jämställdhetsarbetet är ett arbete som måste pågå hela tiden och vara en naturlig del av den övriga
verksamheten.
Så inledde jag en debattartikel som publicerades i Västervikstidningen på Internationella kvinnodagen. Du kan läsa hela artikeln här.

tisdag 8 mars 2011

En späckad dag i Vimmerby

Idag har vi haft gruppmöte, först med majoriteten för att diskutera alla frågor. Därefter träffades vi i delegationer och utskott. I psykiatridelegationen hade vi intressanta diskussioner om de viktiga frågor som vi vill jobba med och få mer kunskap om. De som inte satt i möte passade på att dela ut rosa rosor till Vimmerbys kvinnor för att påminna dem om att det är Kvinnodagen idag. På eftermiddagen träffades vi partivis och vi hade en diger dagordning. Innan mötets slut hann jag och övriga landstingsråd med en videokonferens med sekreterarna där det bestämdes att just psykiatrin skulle få ett utrymme nästa fullmäktige! Sen var det dags för dagens sista möte med våra lokala vänsterpartister. Nu har jag äntligen landat i mitt rum på Vimmerbys Folkhögskola efter en förtvivlad jakt efter min väska som hade städats undan och låsts in i källaren. Snart är det dags för lite god middag och trevlig samvaro - utan alkohol så klart!

torsdag 3 mars 2011

Världens bästa sjukvård!Igår startade Vänsterpartiets nya kampanj för världens bästa sjukvård. Vi kommer fortsätta att kämpa för att ha en solidariskt finansierad sjukvård vars drivkraft är folkhälsan och inte vinst. Vi vill inte att sjukvården privatiseras och köps upp av stora bolag som i sin tur ägs av riskkapitalbolag, det är ingen valfrihet. Då finns det ingen demokratisk insyn och drivkraften är vinster som inte ens går tillbaka till det svenska systemet utan urholkar istället all skattefinansierad välfärd.

Ohly på uppskattat besök!


Lars Ohly fick träffa några av våra nya medlemmar i länet i Vänsterpartiets likal i Västervik. Det var uppskattat och det blev många frågor och diskussioner. På dagen hade han besökt Gamleby folkhögskola vilket också hade blivit.tisdag 1 mars 2011

Kalmar läns psykiatri - ett nationellt skyltfönster

Ja psykiatrin har jobbat stenhårt för att strukturera upp sitt arbete på alla plan och är faktiskt föregångare i patientinvolvering och i satsning på ett helt nytt analysverktyg. Dessutom har ett förbättringsprojekt blivit omnämnd till Guldskapellen. Det finns många goda exempel men det finns naturligtvis massor att göra. Det jag är trött på är att borgarna med Pierre Edström i spetsen envist tjatar om att vi rödgröna har glömt psykiatrin. 2004 fick psykiatrin ca290 miljoner, 2010 över 370 miljoner. Vi har hela tiden ökat deras budget,vi ska förbättra och bygga om lokalerna, vi har tillsatt en psykiatridelegation och vi ger verksamheten möjlighet att utvecklas, förändras och förbättras mot de mål vi satt upp, utan att vara inne och peta i hur. Det är dags för borgarna att se vad som verkligen görs och hjälpa psykiatrin med sitt informationsarbete för att visa upp en positiv bild av psykiatrin istället för att svartmåla. Hjälp till att lyfta fram vår fantastiska personal som gör ett enastående arbete som är så viktigt för allt fler människor!

Borgerlig Valfrihet

Enligt borgerlig valfrihet påtvingades landstinget ett vårdval, som vi försökte göra så bra som möjligt genom att införa Hälsoval där det är samma regler för privata som för de offentligt ägda hälsocentralerna. Inte nog med att detta val kostade massa skattepengar, för varje förlorad patient och doktor till de privata kostar det miljontals kronor. De offentligt ägda hälsocentralerna måste då förbättra sitt samarbete för att hushålla sina resurser samtidigt som de måste konkurrera både med varandra och med de privata centralerna, för att "slåss" om patienterna. Detta leder inte till en bättre vård för patienterna istället blir det mer fokus på pengar vilket lätt leder till högre murar mellan olika sjukvårdsinstanser där varje avdelning måste värna om sitt. Vårdkedjan blir därmed ännu svårare för patienterna!

Den borgerliga valfriheten påtvingar oss även apotek som inte har tillräckliga medecinförråd, den påtvingar oss en meningslös sysselsättning när vi har varit arbetslösa för att ge företag mer pengar och den tvingar oss att jobba när vi är sjuka.