onsdag 30 mars 2011

Rapport från SKLs valkongress

SKLs valkonferens invigdes av Anders Borg vars medskick till oss var att vi i alla kommuner och landsting skulle satsa på utbildning men hålla igen så att vi alla tillsammans kan hjälpas åt att hålla hjulen snurrande. Han var nöjd över att arbetslösheten inte var lika hög som i Europa och att vi hade bäst koll på ekonomin. I fortsättningen är målet att vi ska den bästa arbetslösheten!?enligt Borg. Trots frågan från en vänsterpartist vad han menade med det, vilka ska vara nöjda över att tillhöra den bästa arbetslösheten och vad som hänt med målet om full sysselsättning gav han inget svar på det. Därefter var det dags för integrationsministern Erik Ullenhag som efter visst pressande blev tvungen att erkänna att det nog inte är särskilt lyckat att ta bort alla kontor för försäkringskassan just för invandrare. Regeringens satsning på den sk etableringsreformen som ska ge snabbar arbete till nyanlända kunde han inte heller försvara och den kritiseras starkt av Tankesmedjan Fores på DN debatt. Hans enda svar på frågorna var att han skulle se över beslutet och arbeta på frågan. Så ung och redan nu menlösa politikersvar. Efter dessa inledningar började själva kongressen. Miljöpartiet lade ett yrkande om återremittering av stadgarna till SKL , vilket vi stödde, då inget av våra partier har kunnat vara med och besluta dem då vi inte sitter i AU och fick se dem först vid sittande bord. Självklart gick det inte igenom, inte heller vårt yrkande om att ändra i stadgarna att det ska vara kongressen som beslutar om arvoden, inte styrelsen själva! Dåliga förändringar i stadgarna som jag hoppas att vi sen ska kunna motionera om på kongressen i höst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar