torsdag 31 mars 2011

På besök hos hjältar

Idag har jag hospiterat på PIVA (psykiatrisk intensivvårdsavdelning) i Kalmar. Det är alltid intressant och mycket givande att vara ute i landstingets alla verksamheter och för mig särskilt inom de områden som jag har ansvar för. Det är viktigt att få ta del av patienternas och personalens vardag för att få en större insikt, även om vi politiker inte styr hur verksamheten ska fungera. Det ger en djupare förståelse när man har möjlighet att ta del av allas synpunkter i hela ledet, från patient till förvaltningschef. Och i hela länet, så jag har en hel del kvar att hinna med.
Efter idag kan jag än en gång hålla med om det jag skrivit tidigare och som Jan Nordström sagt, PIVAs personal är hjältar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar