tisdag 1 mars 2011

Borgerlig Valfrihet

Enligt borgerlig valfrihet påtvingades landstinget ett vårdval, som vi försökte göra så bra som möjligt genom att införa Hälsoval där det är samma regler för privata som för de offentligt ägda hälsocentralerna. Inte nog med att detta val kostade massa skattepengar, för varje förlorad patient och doktor till de privata kostar det miljontals kronor. De offentligt ägda hälsocentralerna måste då förbättra sitt samarbete för att hushålla sina resurser samtidigt som de måste konkurrera både med varandra och med de privata centralerna, för att "slåss" om patienterna. Detta leder inte till en bättre vård för patienterna istället blir det mer fokus på pengar vilket lätt leder till högre murar mellan olika sjukvårdsinstanser där varje avdelning måste värna om sitt. Vårdkedjan blir därmed ännu svårare för patienterna!

Den borgerliga valfriheten påtvingar oss även apotek som inte har tillräckliga medecinförråd, den påtvingar oss en meningslös sysselsättning när vi har varit arbetslösa för att ge företag mer pengar och den tvingar oss att jobba när vi är sjuka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar