torsdag 10 mars 2011

Patientsäkerhet

Idag har jag varit med på ett seminarie anordnat av SKL om patientsäkerhet. Det handlar om att skydda patienterna mot vårdskador. Ett sätt att göra det är genom strukturerad journalgranskning, det är också viktigt att man diskuterar vad en vårdskada egentligen är. Det vi aldrig får glömma är patientens upplevelse när något har gått fel, att han/hon känner sig övergiven, sårbar och lågt prioriterad förutom en smärta och trötthet. Vi ska ha en nollvision och vi måste börja med att säkra arbetssättet och processen innan vi börjar titta på resultatet. Det förebyggande arbetet och jämförelser mellan risk och nytta liksom insatser och reslutat är nödvändigt och vården måste präglas av en öppen patientsäkerhetskultur. En ny lag har kommit och en modell där ett av de grundläggande kraven är patientsäkerhetsberättelse som ska genomföras årligen. Det finns även fyra ytterligare krav där ersättning utdelas.

Det finns mycket att göra men det är spännande och jag är glad över att vi har ett väl skött landsting med mycket kompetent personal!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar