onsdag 16 mars 2011

Statsbidragens väl och ve

Kraven höjs hela tiden för att få statsbidrag och snuttifiering i och med ständiga mindre projekt gör det allt svårare att planera vården. Det styckar sönder möjligheterna till reella satsningar och planeringen blir därmed kortsiktig med dålig framförhållning. Det gör det särskilt svårt för ett län som Kalmar vars befolkning minskar. Det är speciellt psykiatrin och vården av äldre som drabbas av detta och svårgör verksamheternas arbete.För att vi ska kunna få en bra vård krävs det en långsiktighet i statsbidragen och att man får besked om dem i tid! Det är något jag tänker jobba för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar