söndag 30 september 2012

Kulturen - ett samhällsansvar!

Under vårt kunskapsseminarie som vi i kulturberedningen hade tillsammans med Kronoberg och Blekinge i fredags, fick vi reda på en hel del skrämmande fakta.
Konstnärer tjänar i genomsnitt 13 000 kronor i månaden. En orsak är att de sällan får betalt vid utställningar utan får se utställningen som en möjlighet att visa upp sig. En verkan av detta är att konstnärer i högre grad än andra inte skaffar fler än ett barn. Dessutom är det en myt att de lever på bidrag. 67% bedriver egen näring, riktiga entreprenörer alltså som regeringen vanligtvis vurmar för, och de skapar sysselsättning åt upp till 18 yrkeskategorier!

Kulturell investering ger kulturell, ekonomisk och strategisk vinning därför är det sorgligt att regeringen satsar så dåligt på kulturen. Varje satsad krona av offentliga medel genererar, enligt uppgift, tjugo kronor i samhällsekonomiskt värde.

Läs om Vänsterpartiets syn på Kultur i vårt Kulturprogram

onsdag 26 september 2012

Inga centraliseringsbeslut


Mitt svar till Gudruns fråga där hon påstår att det finns ett beslut om att centralisera BUP-mottagningen från Vimmerby till Västervik:
- Det finns inget sådant centraliseringsbeslut som Gudrun hävdar. Oavsett vad hon menar sig ha hört så finns ingen plan för att flytta vare sig personal eller patienter.
- Däremot så slår man ihop administrationen mellan de båda orterna. Samarbete dem emellan finns redan, men genom att göra det tydligare kan man använda resurserna bättre, allt med de ungas bästa som mål.
Samgåendet  till en enhet mellan Vimmerby och Västervik är av administrativ karaktär för att säkerställa bl a den medicinska säkerheten och vårdgarantin. Det finns ingen plan för flytt av teamet i Vimmerby till Västervik. Ingen personal kommer att förflyttas och patienterna kommer inte att märka någon skillnad. Redan idag nyttjas tjänster från Västervik eftersom Vimmerby varken har specialistsjuksköterska eller specialistläkare i teamet.  
Att på detta sätt måla upp vidlyftiga scenarier om barn som far illa utan att ha den minsta relevans i verkligheten tjänar knappast de unga som mår psykiskt dåligt på, det tycker jag att Gudrun ska tänka på innan hon går ut och slår på stora trumman.

tisdag 25 september 2012

Tjafs på fullmäktige

Alla partier är rörande överens om trafikförsörjningsplanen, men ändå måste alla oppositionspartier upp och gnälla. Vad det gäller biljettsystemet är vi alla rörande överens om att vi måste göra något. Vi i landstingsmajoriteten har valt det alternativet som kan åtgärdas snabbast och enklast för personal och passagerare och som har minst kostnad. Detta i förhoppning om att det ska lösa de problem som finns nu utan att knöla till det ytterligare.

 Det är viktigt att vända på den negativa debatt som finns om KLT och se till att folk känner förtroende för att åka med vår miljövänliga kollektivtrafik. De allra flesta resorna fungerar ju dessutom utan problem. Men oppositionen vill genom att rita och att gång på gång berätta om enstaka händelser försöka få det till att att inget funkar, att hela systemet ska bytas ut, att det ska satsas ytterligare 50 miljoner på ett helt nytt biljettsystem som de TROR ska vara bättre. De kan inte ge några garantier men kräver garantier från majoriteten som de vill ska lova att alla problem ska vara som bortblåsta!


måndag 24 september 2012

Registrera för kvalitet

Jönköping, Östergötland och Kalmar har en regionsjukvårdsnämnd tillsammans. Idag hade vi ett videomöte och det fungerade väldigt bra, även när Power point visades.Det är mycket intressant information vi får om allt som görs och jobbas med i våra tre län.

Idag fick vi reda på att staten har godkänt regionsjukvårdens rapport om kvalitetsregistercentrum och ger oss 2,5 miljoner. En styrgrupp har förslag på strategier och profilområden inom registercentrumet som tex förbättringsarbete, barn och äldre och regional samverkan med bland annat kommunerna. En arbetsgrupp började för en månad sedan och har som uppdrag att ta kontakt med alla som har register och konsultkompetens. När man har dessa fakta ska man få ihop ett utbudspaket utifrån behov och kompetens. Det ska även göras en handlingsplan för 2013.


onsdag 19 september 2012

En röd trådJag har fått den fantastiska möjligheten att få ta del i en utbildningssatsning som partiet gör för kvinnor i partiet. Vi är tretton kvinnor som är aktiva på olika sätt inom partiet och vi kommer från hela landet. 

Först träffades vi en helg på Syninge och det blev mycket diskussioner kring prostitution och trafficking, det internfeministiska arbetet och om vårt syskonparti i Holland och deras framgångsrika arbete. 

Lika viktigt som föreläsningarna och grupparbeten om olika frågor var samtalen mellan oss deltagare. Vi har alla olika erfarenheter av politiskt arbete och vi upptäckte fort vilken skillnad det är att vara politiskt aktiv i en storstad och på landet. Naturligtvis blev det diskussioner om hur det fungerar i partiet lokalt och nationellt med "gubbstyre" och skillnader i bemötande och möjligheter för unga respektive medelålders kvinnor. Jag tror att vi alla lärde oss mycket om hur olika våra situationer är. 

Nästa träff var på Kastrup där vi tillsammans åkte till Bryssel. Där hade vi ett gediget program tillsammans med landstingsgruppen från Stockholm. 

Först fick vi vara med på ett seminarie om Non-profit som Vänsterpartiet anordnade för GUE/NGL, vänsterrörelser i Europa. Det var väldigt intressant men också hårresande att höra representanter från Irland, Portugal och Grekland berätta hur långt privatiseringarna har nått i deras länder. Förutom välfärdens tjänster så har även gas och vatten privatiseras vilket har gjort att många människor varken har tillgång till vatten eller värme i sina bostäder. I slutet på seminariet lade John Hörnquist fram Vänsterpartiets förslag på hur vi ska jobba mot privatiseringarna. 

Vi träffade naturligtvis vår EU-parlamentariker Mikael Gustavsson som berättade om vilken respekt för Vänsterpartiet EvaBritt Svensson har byggt upp i EU. Att efterträda henne som ordförande i jämställdhetsutskottet som man har inte varit lätt. Han har fem personer som jobbar med honom och de har bland annat 20 utskott att bevaka och jobba med. 

De har tre teman i fokus i höst:
1. Skydda kvinnokroppen
2. Nyliberal politik löser inte Eurokrisen
3. Det finns bara en planet, fiskepolicyn och jordbruksreformen ska genomföras och Vänsterpartiet ska lansera sin rapport om genus och grön ekonomi.

Vi träffade även European Women lobby som berättade om fighten för att behålla abort lagligt. Just nu står Spanien inför ett lagförslag om att göra det olagligt. Vi besökte SKLs kontor där de bland annat berättade att minst 60% av en fullmäktigedagorndning berör EU. 

Sara Högelius från Blekinge och jag passade även på att besöka kontoret för Småland och Blekinge som gärna ville ta emot fler besök.

Det var en oerhört givande resa och den röda tråden från lokalt till globalt blev tydlig. Vi måste bli bättre på att jobba med våra frågor på alla plan och vi behöver visa vår internationella solidaritet gentemot våra kamrater i Europa, de behöver oss nu! 

Patientsäkerhet

Idag samlas delegationerna för hälso - och sjukvård, primärvården och psykiatrin för att diskutera patientsäkerhet. Hur långt har vi kommit i vårt landsting? Vilka steg i rätt riktning har vi tagit och vilka är nästa nästa steg?

Vår utvecklingsdirektör Krister Björkegren börjar att visa på att vi ligger mycket bra till nationellt. Han visar även på hur alla förvaltningar jobbar systematiskt med frågan men han säger också att  det är medarbetarnas syn på patientsäkerhetsarbetet som skapar förändringen, det är en ny kultur därför är det ett långsiktigt arbete.

Roligt att psykiatrin lyfts fram som den första psykiatriförvaltning i Sverige som har en paientsäkerhetsplan som dessutom ingår i de redan befintliga styrprogram vilket gör att det inte ligger vid sidan om. Men det är ett tålmodigt arbete som tar tid och det gäller att mäta väsentligheter och vårda struktur och processer för att få resultat.

tisdag 18 september 2012

Dilemma

Det är rökförbud i landstingets lokaler, liksom i alla offentliga lokaler. De flesta tycker att det här är bra men visst försvårar det för dem som inte kan sluta. Några som drabbas allra värst är våra patienter inom psykiatrin. Så mycket som möjligt vill ju personalen möta patienterna och följa med dem ut om de måste röka. Samtidigt är det så att kan de låta bli att röka med hjälp av nikotinplåster eller andra hjälpmedel så är kan det vara möjligt att minska på övrig medicinering, vilket är av stor vikt. Detta är ett dilemma som hela sjukvården dras med. Man vet att det är bäst med totalt rökförbud för patienterna samtidigt som det är mycket att begära att en som har det svårt och tungt också ska sluta med ett beroende. Det är inte lätt!

söndag 16 september 2012

Folkbildningens nödvändighet

Det är viktigt att vi på alla nivåer värnar folkbildningen särskilt nu när allt ska mätas och vi politiker främst ska kräva resultat. Vi får inte tappa vikten av att bevara värderingar och visioner. För hur ska man kunna mäta folkhögskolans särart? Det är lika svårt som att mäta kvalitet inom kulturen, men bara för att vi inte kan visa upp tydliga exakta siffror betyder det inte att det inte är bra.  

3,2 miljarder delas ut till folkbildningen -en femtedel av den sänkta bolagsskatten - och det når alla som går på folkhögskolor och alla de som går kurser på ett studieförbund! Det är massor av människor som får en individuell utveckling, ökar sitt sociala kapital och får en större möjlighet att göra nytta i samhället. Folkbildningen är en stor vinst både för enskilda som för samhället!

lördag 15 september 2012

Jo, det diskuteras överallt hela tiden!

Visst finns det mycket att förbättra i psykiatrin och det vet alla på alla nivåer. Ett av de viktigaste förbättringsområdena är just att arbeta patientnära. Det som gör mig förundrad är att Pierre Edström år efter år får basunera ut samma budskap i tidningen att psykiatri diskuteras för lite!
 Sen jag började har vi tillsatt en psykiatridelegation, där diskuteras det psykiatri med alla politiker och med alla olika yrkesgrupper inom psykiatrin och med patienter!
Inom delegationen finns två arbetsgrupper som diskuterar psykiatri tvärpolitiskt och med personal!
Både primärvårdsförvaltningen, beställarenheten och psykiatriförvaltningen diskuterar psykiatri intensivt då de har ett uppdrag att dra gränser för första linjens psykiatri!
Vi har nu träffat alla tolv kommunerna och där har vi merparten av tiden diskuterat.......ja just det PSYKIATRI!

Sen finns det massa andra tillfällen, träffar, möten och styrelser då man diskuterar psykiatri så låt inte denna lögn bli en sanning för allmänheten att det inte diskuteras!

torsdag 13 september 2012

Dags för massiva protester!

Det händer så mycket i världen, i Europa, i Sverige och lokalt så jag hinner inte blogga! Nu är jag på väg till Växjö till ett utbildningspass om EU som är anordnat av regionförbunden. Det passar bra nu när jag har varit i Bryssel. Oavsett vad man anser om EU som organisation är politiken i Europa viktig att ta del av. Det var fruktansvärt att höra våra sydländska eu-medlemmar berätta om situationen i deras länder. Det händer nästan exakt det som Naomi Klein skriver i sin bok Chockdoktrinen. Allt som bara är möjligt privatiseras och de grundläggande behoven och generella välfärden ligger i händerna på riskkapitalbolag. Detta har inneburit att på Irland, i Portugal och Grekland har arbetslösa och lågavlönade inte ens tillgång till dricksvatten eller gas! Samtidigt beskylls folket för att vara lata och anses skyldiga att betala! Som om detta inte vore nog så håller den kristna högern på att ta bort kvinnors rätt till sin egen kropp nu när land efter land gör aborten olaglig! Det är mer än dags att protestera vilt!

måndag 10 september 2012

Internationell dag för att motverka självmord

Det är det idag och det är inte klokt att det ska behöva finnas en sådan dag. Det är ett stort misslyckande i samhället att människor vill ta livet av sig och något vi måste motverka på alla håll. Vi måste jobba för ett samhälle där alla får plats och känner att de kan leva ett bra liv utifrån sina förutsättningar óch sina behov. Det samhället har vi definivt inte nu!

Föreningen Psykisk Hälsa lanserar nu http://www.sjalvmordsupplysningen.se/, en ny suicidpreventiv webblats. På Självmordsupplysningen kan besökarna chatta, diskutera, maila frågor och läsa mer om självmord och psykisk hälsa.

tisdag 4 september 2012

KLT måste ta tag i bussförarnas arbetsförhållanden och säkerheten i kollektivtrafiken!

Ragnar Olsson,  vår ledamot i Trafikstyrelsen har idag ett angeläget inlägg i debatten om vår kollektivtrafik:

Det pågår en diskussion om bussförarnas arbetstider. Arbetstiderna är i många fall mycket långa och flera bussförare säger att de blir trötta, mindre uppmärksamma och mindre lämpliga som bussförare för en hel buss. Vänsterpartiet kräver nu i en skrivelse till Trafikstyrelsen att KLT ska ta tag i diskussionen om hur bussförarnas arbetstider kan förbättras för att skapa större säkerhet och kvalitet i verksamheten.

- Vi bör ställa oss frågan om dessa arbetstider tillhör ett modernt arbetsliv 2012? Vi arbetar i kommunerna och i landsting för att få bort orimliga arbetssituationer som t.ex. delade turer. Vi bör också se till att även upphandlad verksamhet uppfyller samma målsättningar
KLT upphandlar kollektivtrafiken och bussförarnas arbetstider är naturligtvis till största delen ett ansvar för entreprenadföretagen. Men Trafikstyrelsen är som trafikmyndighet och politiskt ansvarig beställare av kollektivtrafiken, i allra högsta grad ansvarig mot kommunernas och länets invånare att kollektivtrafiken sköts på ett acceptabelt sätt.

- Vi måste veta att säkerheten och kvaliteten i trafiken är hög och att risken för en olycka eller incident är så liten som möjligt. Bussförarnas beskrivning av sin arbetssituation och också fackets krav visar på en annan bild. Därför måste vi ta tag i frågan och det nu. Vi kan inte avvakta till nästa upphandling.


måndag 3 september 2012

Patienterna i fokus

Två kommundialoger hann vi med idag och både Vimmerby och Högsby kändes positivt. Det jobbas överallt för att ge våra äldre en mer sammanhållen vård och för att ha full koll på all medicinering. Alla kommuner som vi har träffats hittills vill vara med i PSYNK (synkronisering av psykisk hälsa hos barn och unga)och använda sig av pyramidverktyget för att kartlägga vilka aktörer som gör vad.  De flesta kommunerna har också fått till de lokala avtal för missbruksvården. Det känns som vi genom dessa dialoger lyckas räta ut de eventuella missförstånd som funnits och att både kommuner och landsting måste ge och ta, särskilt viktigt när ekonomin kärvar. Patienterna måste vara i fokus!