lördag 15 september 2012

Jo, det diskuteras överallt hela tiden!

Visst finns det mycket att förbättra i psykiatrin och det vet alla på alla nivåer. Ett av de viktigaste förbättringsområdena är just att arbeta patientnära. Det som gör mig förundrad är att Pierre Edström år efter år får basunera ut samma budskap i tidningen att psykiatri diskuteras för lite!
 Sen jag började har vi tillsatt en psykiatridelegation, där diskuteras det psykiatri med alla politiker och med alla olika yrkesgrupper inom psykiatrin och med patienter!
Inom delegationen finns två arbetsgrupper som diskuterar psykiatri tvärpolitiskt och med personal!
Både primärvårdsförvaltningen, beställarenheten och psykiatriförvaltningen diskuterar psykiatri intensivt då de har ett uppdrag att dra gränser för första linjens psykiatri!
Vi har nu träffat alla tolv kommunerna och där har vi merparten av tiden diskuterat.......ja just det PSYKIATRI!

Sen finns det massa andra tillfällen, träffar, möten och styrelser då man diskuterar psykiatri så låt inte denna lögn bli en sanning för allmänheten att det inte diskuteras!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar