tisdag 4 september 2012

KLT måste ta tag i bussförarnas arbetsförhållanden och säkerheten i kollektivtrafiken!

Ragnar Olsson,  vår ledamot i Trafikstyrelsen har idag ett angeläget inlägg i debatten om vår kollektivtrafik:

Det pågår en diskussion om bussförarnas arbetstider. Arbetstiderna är i många fall mycket långa och flera bussförare säger att de blir trötta, mindre uppmärksamma och mindre lämpliga som bussförare för en hel buss. Vänsterpartiet kräver nu i en skrivelse till Trafikstyrelsen att KLT ska ta tag i diskussionen om hur bussförarnas arbetstider kan förbättras för att skapa större säkerhet och kvalitet i verksamheten.

- Vi bör ställa oss frågan om dessa arbetstider tillhör ett modernt arbetsliv 2012? Vi arbetar i kommunerna och i landsting för att få bort orimliga arbetssituationer som t.ex. delade turer. Vi bör också se till att även upphandlad verksamhet uppfyller samma målsättningar
KLT upphandlar kollektivtrafiken och bussförarnas arbetstider är naturligtvis till största delen ett ansvar för entreprenadföretagen. Men Trafikstyrelsen är som trafikmyndighet och politiskt ansvarig beställare av kollektivtrafiken, i allra högsta grad ansvarig mot kommunernas och länets invånare att kollektivtrafiken sköts på ett acceptabelt sätt.

- Vi måste veta att säkerheten och kvaliteten i trafiken är hög och att risken för en olycka eller incident är så liten som möjligt. Bussförarnas beskrivning av sin arbetssituation och också fackets krav visar på en annan bild. Därför måste vi ta tag i frågan och det nu. Vi kan inte avvakta till nästa upphandling.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar