onsdag 19 september 2012

Patientsäkerhet

Idag samlas delegationerna för hälso - och sjukvård, primärvården och psykiatrin för att diskutera patientsäkerhet. Hur långt har vi kommit i vårt landsting? Vilka steg i rätt riktning har vi tagit och vilka är nästa nästa steg?

Vår utvecklingsdirektör Krister Björkegren börjar att visa på att vi ligger mycket bra till nationellt. Han visar även på hur alla förvaltningar jobbar systematiskt med frågan men han säger också att  det är medarbetarnas syn på patientsäkerhetsarbetet som skapar förändringen, det är en ny kultur därför är det ett långsiktigt arbete.

Roligt att psykiatrin lyfts fram som den första psykiatriförvaltning i Sverige som har en paientsäkerhetsplan som dessutom ingår i de redan befintliga styrprogram vilket gör att det inte ligger vid sidan om. Men det är ett tålmodigt arbete som tar tid och det gäller att mäta väsentligheter och vårda struktur och processer för att få resultat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar