måndag 3 september 2012

Patienterna i fokus

Två kommundialoger hann vi med idag och både Vimmerby och Högsby kändes positivt. Det jobbas överallt för att ge våra äldre en mer sammanhållen vård och för att ha full koll på all medicinering. Alla kommuner som vi har träffats hittills vill vara med i PSYNK (synkronisering av psykisk hälsa hos barn och unga)och använda sig av pyramidverktyget för att kartlägga vilka aktörer som gör vad.  De flesta kommunerna har också fått till de lokala avtal för missbruksvården. Det känns som vi genom dessa dialoger lyckas räta ut de eventuella missförstånd som funnits och att både kommuner och landsting måste ge och ta, särskilt viktigt när ekonomin kärvar. Patienterna måste vara i fokus!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar