onsdag 26 september 2012

Inga centraliseringsbeslut


Mitt svar till Gudruns fråga där hon påstår att det finns ett beslut om att centralisera BUP-mottagningen från Vimmerby till Västervik:
- Det finns inget sådant centraliseringsbeslut som Gudrun hävdar. Oavsett vad hon menar sig ha hört så finns ingen plan för att flytta vare sig personal eller patienter.
- Däremot så slår man ihop administrationen mellan de båda orterna. Samarbete dem emellan finns redan, men genom att göra det tydligare kan man använda resurserna bättre, allt med de ungas bästa som mål.
Samgåendet  till en enhet mellan Vimmerby och Västervik är av administrativ karaktär för att säkerställa bl a den medicinska säkerheten och vårdgarantin. Det finns ingen plan för flytt av teamet i Vimmerby till Västervik. Ingen personal kommer att förflyttas och patienterna kommer inte att märka någon skillnad. Redan idag nyttjas tjänster från Västervik eftersom Vimmerby varken har specialistsjuksköterska eller specialistläkare i teamet.  
Att på detta sätt måla upp vidlyftiga scenarier om barn som far illa utan att ha den minsta relevans i verkligheten tjänar knappast de unga som mår psykiskt dåligt på, det tycker jag att Gudrun ska tänka på innan hon går ut och slår på stora trumman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar