måndag 24 september 2012

Registrera för kvalitet

Jönköping, Östergötland och Kalmar har en regionsjukvårdsnämnd tillsammans. Idag hade vi ett videomöte och det fungerade väldigt bra, även när Power point visades.Det är mycket intressant information vi får om allt som görs och jobbas med i våra tre län.

Idag fick vi reda på att staten har godkänt regionsjukvårdens rapport om kvalitetsregistercentrum och ger oss 2,5 miljoner. En styrgrupp har förslag på strategier och profilområden inom registercentrumet som tex förbättringsarbete, barn och äldre och regional samverkan med bland annat kommunerna. En arbetsgrupp började för en månad sedan och har som uppdrag att ta kontakt med alla som har register och konsultkompetens. När man har dessa fakta ska man få ihop ett utbudspaket utifrån behov och kompetens. Det ska även göras en handlingsplan för 2013.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar