tisdag 28 februari 2012

Sjukvård på lika villkor

Jonas Sjöstedt ställde en viktig interpellation till Göran Hägglund igår, mycket grundat på sitt besök i Västerbotten, men den kan även gälla för vårt län. De minskade skatteintäkterna, den fria etableringsrätten och de urholkade statsbidragen som alla landsting får slåss om utifrån prestation gör detväldigt svårt att följa lagen om jämlik vård.

Interpellationen:
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården vård på lika villkor för hela befolkningen. I stora delar av Glesbygdssverige är detta i praktiken svårt att klara. I Västerbotten har landstinget gjort neddragningar i akutsjukvården med bland annat indragningar av ambulansverksamheten i Åsele samt på vårdplatser och akutmottagningar i Dorotea och Sorsele. Det finns stor oro i berörda kommuner för försämrad akutvård med långa avstånd och allt längre väntetider vid akuta situationer.

Landstinget i Västerbotten har en ansträngd ekonomi och hela landstingssektorn står inför stora utmaningar de närmaste åren. Demografi och medicinteknisk utveckling gör att sjukvården hela tiden kostar mer.

Detta kombineras just nu med urholkade statsbidrag som ger landstingen ett minskat ekonomiskt utrymme. Dessutom drabbas de av höga kostnader för privata hälsocentraler som med hjälp av den fria etableringsrätten väljer att placera sig där befolkningstätheten är hög och tillgången på sjukvård redan är god.

Min fråga till socialministern är:
Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att garantera en god sjukvård även i glesbygd och i Norrlands inland?

måndag 27 februari 2012

Från kontakt till kontrakt för en starkare ställning för patienten

Trots för många vakanser, för dyra läkemedel och en del dåliga lokaler så gör personalen inom psykiatrin i Kalmar län ett fantastiskt jobb. Och man strävar ständigt mot att bli bättre. Psykiatrin i länet har en långsiktig plan för verksamheten och arbetet kommer att fortsätta med fokus på kvalitet och patientsäkerhet

Tack vare detta så utmärker sig den psykiatriska vården i Kalmar län positivt i landet, trots sämre förutsättningar än i många andra landsting. Exempelvis så är Kalmar län det enda landsting i Sverige som har en patientsäkerhetsplan inom psykiatrin. Man genomför också journalgranskningar och patientintervjuer som används i det fortsatta förbättringsarbetet.

Givetvis finns det mycket kvar att göra. Som patient kan man fortfarande uppleva att det kan vara svårt att finna rätt hjälp, rätt metod och rätt person. Psykiatrins mål är dock alltid att ge god psykiatrisk vård med patienten i fokus. Som ett led i det arbetet så jobbar man även på att införa vårdplaner för samtliga patienter!

Grundläggande för en god patientmedverkan och en stärkt ställning för patienten är en bra struktur för planering av vården. Nationellt är det lag på att ha vårdplaner för patienter inom tvångsvården. Tack vare önskemål från patienter genom patientenkäten om att de ville ha mer information och tydlighet om sin vård ska nu alla patienter få en individuell vårdplan.

Psykiatrin går från kontakt till kontrakt för en starkare ställning för patienten!

Linda Fleetwood (V)
Landstingsråd med ansvar för psykiatrin

lördag 25 februari 2012

Läsvärt

I gårdagens Barometer fanns det två saker som jag tyckte var extra läsvärda. Först var det artikeln om Monica Bengtsson (KD) som nu slutar som politiker. Hon sätter fingret på flera saker som jag, som är relativt ny som heltidspolitiker, har reagerat på. Skönt att Monica berättar det som vi alla vet att Vänsterpartiets starke man i Kalmar Kommun, Bertil Dahl, är den som alltid kämpat emot härskarteknik och maktmissbruk. Det är nödvändigt för demokratins skull att vi som har makt är ödmjuka, lyssnande och reflekterar ofta över hur vi beter oss gentemot våra kamrater och våra motståndare. Annars kommer vi enbart ha yrkespolitiker i medelåldern för vi kommer inte att få med unga och engagerade fritidspolitiker.

Den andra mycket läsvärda artikeln var den som Elin Ruth Sigvardsson har skrivit på Kultur och Nöjessidorna. Hon jobbar i USA där hennes arbetsdag är lång, slitsam och med minimal ersättning. Låg lön, ingen sjukförsäkring, ingen semester och inga rättigheter. Klagar hon blir hon utbytt. Det är precis dit det känns som vi är på väg i Sverige. När borgarna skrotar a-kassa, sjukförsäkring och tvingar sjuka och pensionärer att jobba. Elin skriver om Sverige:

"Jag älskar hur tidigare generationer byggt upp vårt samhälle, och förstått vikten av socialism och demokrati. Och då menar jag inte att man ska ligga på sofflocket och håva in a-kassa, jag menar inte att man ska ha rätt att vara lat. Jag menar bara att ALLA SKA HA EN CHANS TILL ETT HYFSAT LIV, VETTIG TILLVARO, OCH EN GRUNDLÄGGANDE TRYGGHET."

Det är dessa rättigheter vi slåss för!

fredag 24 februari 2012

Konst - en förvirrande njutning

Igår hade kulturberedningen möte på Konstmuséet och det blev mycket intressant information och diskussioner. Enligt Konstmuséets chef kan konst upplevas på tre olika sätt;
- som bekräftelse och njutning
- som investeringsobjekt
- som demokratisk och kritisk process

För oss ovana kan dessa olika perspektiv och bredd på konst skapa förvirring, vilket jag villigt kan erkänna att det kan göra för mig. Desto viktigare är det då att det finns någon som kan förklara vad som är det viktiga, det intressanta och det som bränns. Det är Kalmars Konstmuseums uppgift, vilket de klarar galant.

Vi fick en snabbgenomgång av utställningarna och även lite förhandstips om vad som kommer i sommar. Än så länge är det inte offentligt men jag kan lova att det är spännande saker på gång och som fortsätter att visa att Kalmar Konstmuseum definitivt är med och spelar på den internationella arenan.

tisdag 21 februari 2012

Goda nyheter!

Igår tog fullmäktige i Kalmar kommun beslut om att säga ja till sprutbyte för att minska smittspridning bland missbrukare. I bland annat Malmö har man haft det länge med goda resutat då det även ger missbrukarna en möjlighet till samtal med sjuksköterska och hjälp med hälsan.

Ett annat viktigt beslut är att en läkarutbildning startar redan i höst. Det är Linnéuniversitetet som har ett unikt avtal med landstinget, Lunds universitet och Region Skåne. Planen är att studenter ska kunna läsa på heltid till läkare vid Linnéuniversitetet från 2015.

torsdag 16 februari 2012

Psykiatri i framkant

Visst slåss psykiatrin med för många vakanser, för dyra läkemedel och en del dåliga lokaler men trots det gör personalen ett fantastiskt jobb. Och bättre ska de bli. Som de enda i Sverige har psykiatrin i landstinget i Kalmar län en patientsäkerhetsplan, de genomför journalgranskningar och de jobbar på att införa vårdplaner för samtliga patienter! Nationellt är det lag på att ha vårdplaner för patienter inom tvångsvården. Tack vare önskemål från patienter genom patientenkäten om att de ville ha mer information och tydlighet om sin vård ska nu alla patienter få en vårdplan, psykiatrin går från kontakt till kontrakt.

tisdag 14 februari 2012

Studiebesök i Skåne

Under två intensiva studiedagar var Vänsterpartiets landstingsgrupp i Skåne för att ta del av arbetet i deras regiongrupp och för att få information kring hur man i Region Skåne arbetar med bland annat kultur och hälsa och psykiatri.

Vänsterpartiets regionråd Vilmer Andersen var värd för oss tillsammans med ytterligare några kamrater ur Skånevänsterns regiongrupp. Birgitta Miegel Sandberg, en av de tre tjänstemän som arbetar med kultur och hälsa berättade om deras mycket intressanta arbete under nästan två timmar. Kultur kan förebygga ohälsa, förkorta vårdtider, minska behovet av medicinering och är därför ett bra komplement till den vanliga vården. Det är dock ingen ny kunskap. Florence Nightingale var en föregångare som påvisade kroppsliga effekter av användandet av kultur i vården och det är stort i ex. Frankrike och Storbritannien. Birgitta avslutade med följande:
Vård och omsorg behövs för att överleva, kultur för att det ska vara värt att överleva.

Dagen avslutades sedan med ett informationspass med temat psykiatri där förvaltningschefen Per Olof Sjöblom, med rötter från vårt norra län, berättade om hur man organiserat om psykiatrin i region Skåne. Även hur man arbetar med unga flickors självdestruktiva beteende, första linjens psykiatri, barn och ungas ökande psykiska ohälsa. Sorgerligt men ändå lite trösterikt var att höra att det vi brottas med i vårt län är långt ifrån unikt utan det är liknande utmaningar överallt. Det är ett ökat tryck på psykiatrin. Skåne har dock inte samma problem med rekrytering men däremot med miljardunderskott!

fredag 10 februari 2012

På tåget hem

På väg hem från Vänsterpartiets kursgård Syninge efter att i två dagar ha pratat landstingspolitik med vänsterpartistiska landstingspolitiker från hela Sverige. Nu är man taggad till tusen med massor av nya ideer för hur vi ska utveckla vår politik.torsdag 9 februari 2012

Mörkblåa dagar

"Nya" moderaternas nya tankar inför framtiden känns väldigt unken och bakåtsträvanden. Industrialismen skulle ge oss mer ledighet och bättre hälsa men tvåtusentalet och borgerlig regering sätter definitivt stopp för sådana möjligheter. De tvingar först sjuka att jobba och nu även de äldre. De måste vara med att finansiera välfärden, säger Reinfeldt, samtidigt som han ger skattelättnader för de som tjänar mest och slumpar ut offentliga skolor och sjukvård till reapriser. Inte konstigt att statens skattkista är tom!!

Som om detta inte räckte får man nu läsa att det kommer att bli elransonering! Från och med vintern 2019/2020, försvinner kraven på att ha reservkraft i beredskap för då ska marknaden styra helt och hållet. Enorma prishöjningar när det är som kallast ska göra att storförbrukare och hushåll väljer att helt enkelt stänga av elen när det är som kallast.

Framtiden är ljus i det mörkblåa Sverige!

tisdag 7 februari 2012

Män gillar inte att smörja in sig

För att nå jämställd vård måste vi ha könsuppdelad statistik, men ska det leda till något måste den även analyseras. Är det skillnader som beror på kön så krävs det handling. På en av våra hudkliniker visade statistiken att det var flest män som fick den dyraste medicinen och när de gick till botten för att hitta orsaken var det att män inte använder salva i samma utsträckning som kvinnor. Männen ansåg det svårt att smörja in sig och tröttnade fort på salvan då det inte gav resultat tillräckligt snabbt, så då krävde de något effektivare. Kvinnorna däremot smörjde noga med salvan hela den rekomenderade tiden och kunde därmed se tydliga förbättringar. Nu ska kliniken ta reda på om det ser ut på samma sätt på fler kliniker, för att sedan se hur de själva eller tillsammans med andra kan komma tillrätta med problemet.

Ett bra jämställdhetsarbete som fler skulle ta del av!

måndag 6 februari 2012

Motion och hälsa

I Östrans familjeliv idag är jag med och diskuterar motion bland fattiga och rika familjer, särskilt aktuellt nu med ökade klyftor och ökad barnfattigdom. Hälsovanor, både vad det gäller mat och motion är en klassfråga. I en sammanställning som folkhälsoinstitutet har gjort visas tydligt att barn i familjer med hög socioekonomisk ställning är mer fysiskt aktiva i vardagen och tränar mer än barn i lägre socioekonomiska grupper. Hela 28 procent av barnen från gruppen med de lägsta inkomsterna tränar sällan eller aldrig. I de familjer som har högst inkomst är samma siffra 11 procent. Möjligheterna till fysisk aktivitet på fritiden varierar stort och vissa ungdomar skjutsas hit och dit på olika idrottsaktiviteter medan andra aldrig får den chansen.

Därför fyller skolidrotten en viktig funktion då den når alla barn och unga men den är tyvärr ett eftersatt ämne och antalet idrottstimmar har minskat. Enligt en studie gjord i Tyskland visas att barn som får idrotta på skoltid fem timmar i veckan minskar antalet feta barn och därmed troligen risken för hjärtsjukdomar. De som drar allra störst nytta av aktiviteterna är just barn som kommer från sociekonomiskt utsatta områden.

Idrottsrörelsen är också viktig och gör fantastiska insatser och kanske har riksidrottsförbundet rätt i att spontanidrotten är en framtidsfråga för hela samhället. Enligt Helén Wiklund Wårell, ledamot i Riksidrottsstyrelsen och fritidschef i Luleå kommun är det både en kommunal fråga, en fråga för idrottsrörelsen och en folkhälsofråga och det finns inte en enkel lösning utan alla måste samverka i samhällsplaneringen. Dessutom anser hon det nödvändigt att tänka i nya banor utanför den kanske stereotypa bilden av idrott. Barn och unga som i ett tidigt stadium rör på sig har större vilja och möjlighet att så småningom söka sig till den organiserade idrotten. Det är även stora skillnaderna mellan flickor och pojkar. Det är nödvändigt att olika sorters idrott är möjligt för dem som inte har mycket pengar.

Mer idrott i skolan och större möjligheter till kostnadsfria aktiviteter!

torsdag 2 februari 2012

Ökad migration kan vara avgörande

Igår på Regionförbundets styrelsemöte diskuterades bland annat orsaken till länets befolkningsminskning och hur man kan förändra det. En tydlig orsak är att de asylsökande som kommer till vårt län och sedan får uppehållstillstånd inte stannar kvar. Varför? Beror det på att vi är mycket sämre på att ta hand om dem, till skillnad mot Kronoberg som har många fler invandrare än vi. Kanske är vi inte lika välkomnande, lika öppna, inte lika insiktsfulla om hur viktigt det är att vi får fler länsbor? Hur skulle vi klara sjukvården utan alla våra utländska läkare till exempel? Eller kunna fylla våra olika fotbollslag?

Migrationen är inte bara viktig för oss som får tillskott av nya medborgare, utan även det bästa sättet att bota fattigdom enligt författaren och biståndsarbetaren Fredrik Segerfeldt. Ökad migration från fattiga till rika länder är det viktigaste verktyget för att stimulera den globala utvecklingen enligt många forskare. På så vis kan den som flyttar från ett fattigt land till ett rikt öka sin inkomst från 2 till 20 gånger. Helt fri rörlighet för människor skulle kunna fördubbla världens BNP! Men bara att öppna gränserna lite mer skulle hjälpa. Framförallt är det alla pengar som skickas hem till familjerna som är avgörande. Dessa summor är tre gånger större än det globala biståndet och passerar inga mellanhänder!

En annan bättre värld är möjlig! Ge migrationsministern med flera utbildning i globalkunskap!