torsdag 2 februari 2012

Ökad migration kan vara avgörande

Igår på Regionförbundets styrelsemöte diskuterades bland annat orsaken till länets befolkningsminskning och hur man kan förändra det. En tydlig orsak är att de asylsökande som kommer till vårt län och sedan får uppehållstillstånd inte stannar kvar. Varför? Beror det på att vi är mycket sämre på att ta hand om dem, till skillnad mot Kronoberg som har många fler invandrare än vi. Kanske är vi inte lika välkomnande, lika öppna, inte lika insiktsfulla om hur viktigt det är att vi får fler länsbor? Hur skulle vi klara sjukvården utan alla våra utländska läkare till exempel? Eller kunna fylla våra olika fotbollslag?

Migrationen är inte bara viktig för oss som får tillskott av nya medborgare, utan även det bästa sättet att bota fattigdom enligt författaren och biståndsarbetaren Fredrik Segerfeldt. Ökad migration från fattiga till rika länder är det viktigaste verktyget för att stimulera den globala utvecklingen enligt många forskare. På så vis kan den som flyttar från ett fattigt land till ett rikt öka sin inkomst från 2 till 20 gånger. Helt fri rörlighet för människor skulle kunna fördubbla världens BNP! Men bara att öppna gränserna lite mer skulle hjälpa. Framförallt är det alla pengar som skickas hem till familjerna som är avgörande. Dessa summor är tre gånger större än det globala biståndet och passerar inga mellanhänder!

En annan bättre värld är möjlig! Ge migrationsministern med flera utbildning i globalkunskap!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar