tisdag 14 februari 2012

Studiebesök i Skåne

Under två intensiva studiedagar var Vänsterpartiets landstingsgrupp i Skåne för att ta del av arbetet i deras regiongrupp och för att få information kring hur man i Region Skåne arbetar med bland annat kultur och hälsa och psykiatri.

Vänsterpartiets regionråd Vilmer Andersen var värd för oss tillsammans med ytterligare några kamrater ur Skånevänsterns regiongrupp. Birgitta Miegel Sandberg, en av de tre tjänstemän som arbetar med kultur och hälsa berättade om deras mycket intressanta arbete under nästan två timmar. Kultur kan förebygga ohälsa, förkorta vårdtider, minska behovet av medicinering och är därför ett bra komplement till den vanliga vården. Det är dock ingen ny kunskap. Florence Nightingale var en föregångare som påvisade kroppsliga effekter av användandet av kultur i vården och det är stort i ex. Frankrike och Storbritannien. Birgitta avslutade med följande:
Vård och omsorg behövs för att överleva, kultur för att det ska vara värt att överleva.

Dagen avslutades sedan med ett informationspass med temat psykiatri där förvaltningschefen Per Olof Sjöblom, med rötter från vårt norra län, berättade om hur man organiserat om psykiatrin i region Skåne. Även hur man arbetar med unga flickors självdestruktiva beteende, första linjens psykiatri, barn och ungas ökande psykiska ohälsa. Sorgerligt men ändå lite trösterikt var att höra att det vi brottas med i vårt län är långt ifrån unikt utan det är liknande utmaningar överallt. Det är ett ökat tryck på psykiatrin. Skåne har dock inte samma problem med rekrytering men däremot med miljardunderskott!

2 kommentarer:

  1. Prata med patienterna istället för dessa oändliga möten med personalen.

    SvaraRadera
  2. Vi träffade ett fyrtiotal brukarorganisationer i höstas, så vi lägger ner lika mycket tid på att prata med dem som med personalen. Dessutom är vi själva patienter på olika sätt, liksom våra nära och kära och får en hel del samtal både privat och i jobbet med både nöjda och missnöjda patienter.
    Linda

    SvaraRadera