måndag 6 februari 2012

Motion och hälsa

I Östrans familjeliv idag är jag med och diskuterar motion bland fattiga och rika familjer, särskilt aktuellt nu med ökade klyftor och ökad barnfattigdom. Hälsovanor, både vad det gäller mat och motion är en klassfråga. I en sammanställning som folkhälsoinstitutet har gjort visas tydligt att barn i familjer med hög socioekonomisk ställning är mer fysiskt aktiva i vardagen och tränar mer än barn i lägre socioekonomiska grupper. Hela 28 procent av barnen från gruppen med de lägsta inkomsterna tränar sällan eller aldrig. I de familjer som har högst inkomst är samma siffra 11 procent. Möjligheterna till fysisk aktivitet på fritiden varierar stort och vissa ungdomar skjutsas hit och dit på olika idrottsaktiviteter medan andra aldrig får den chansen.

Därför fyller skolidrotten en viktig funktion då den når alla barn och unga men den är tyvärr ett eftersatt ämne och antalet idrottstimmar har minskat. Enligt en studie gjord i Tyskland visas att barn som får idrotta på skoltid fem timmar i veckan minskar antalet feta barn och därmed troligen risken för hjärtsjukdomar. De som drar allra störst nytta av aktiviteterna är just barn som kommer från sociekonomiskt utsatta områden.

Idrottsrörelsen är också viktig och gör fantastiska insatser och kanske har riksidrottsförbundet rätt i att spontanidrotten är en framtidsfråga för hela samhället. Enligt Helén Wiklund Wårell, ledamot i Riksidrottsstyrelsen och fritidschef i Luleå kommun är det både en kommunal fråga, en fråga för idrottsrörelsen och en folkhälsofråga och det finns inte en enkel lösning utan alla måste samverka i samhällsplaneringen. Dessutom anser hon det nödvändigt att tänka i nya banor utanför den kanske stereotypa bilden av idrott. Barn och unga som i ett tidigt stadium rör på sig har större vilja och möjlighet att så småningom söka sig till den organiserade idrotten. Det är även stora skillnaderna mellan flickor och pojkar. Det är nödvändigt att olika sorters idrott är möjligt för dem som inte har mycket pengar.

Mer idrott i skolan och större möjligheter till kostnadsfria aktiviteter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar