tisdag 28 februari 2012

Sjukvård på lika villkor

Jonas Sjöstedt ställde en viktig interpellation till Göran Hägglund igår, mycket grundat på sitt besök i Västerbotten, men den kan även gälla för vårt län. De minskade skatteintäkterna, den fria etableringsrätten och de urholkade statsbidragen som alla landsting får slåss om utifrån prestation gör detväldigt svårt att följa lagen om jämlik vård.

Interpellationen:
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården vård på lika villkor för hela befolkningen. I stora delar av Glesbygdssverige är detta i praktiken svårt att klara. I Västerbotten har landstinget gjort neddragningar i akutsjukvården med bland annat indragningar av ambulansverksamheten i Åsele samt på vårdplatser och akutmottagningar i Dorotea och Sorsele. Det finns stor oro i berörda kommuner för försämrad akutvård med långa avstånd och allt längre väntetider vid akuta situationer.

Landstinget i Västerbotten har en ansträngd ekonomi och hela landstingssektorn står inför stora utmaningar de närmaste åren. Demografi och medicinteknisk utveckling gör att sjukvården hela tiden kostar mer.

Detta kombineras just nu med urholkade statsbidrag som ger landstingen ett minskat ekonomiskt utrymme. Dessutom drabbas de av höga kostnader för privata hälsocentraler som med hjälp av den fria etableringsrätten väljer att placera sig där befolkningstätheten är hög och tillgången på sjukvård redan är god.

Min fråga till socialministern är:
Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att garantera en god sjukvård även i glesbygd och i Norrlands inland?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar