måndag 27 februari 2012

Från kontakt till kontrakt för en starkare ställning för patienten

Trots för många vakanser, för dyra läkemedel och en del dåliga lokaler så gör personalen inom psykiatrin i Kalmar län ett fantastiskt jobb. Och man strävar ständigt mot att bli bättre. Psykiatrin i länet har en långsiktig plan för verksamheten och arbetet kommer att fortsätta med fokus på kvalitet och patientsäkerhet

Tack vare detta så utmärker sig den psykiatriska vården i Kalmar län positivt i landet, trots sämre förutsättningar än i många andra landsting. Exempelvis så är Kalmar län det enda landsting i Sverige som har en patientsäkerhetsplan inom psykiatrin. Man genomför också journalgranskningar och patientintervjuer som används i det fortsatta förbättringsarbetet.

Givetvis finns det mycket kvar att göra. Som patient kan man fortfarande uppleva att det kan vara svårt att finna rätt hjälp, rätt metod och rätt person. Psykiatrins mål är dock alltid att ge god psykiatrisk vård med patienten i fokus. Som ett led i det arbetet så jobbar man även på att införa vårdplaner för samtliga patienter!

Grundläggande för en god patientmedverkan och en stärkt ställning för patienten är en bra struktur för planering av vården. Nationellt är det lag på att ha vårdplaner för patienter inom tvångsvården. Tack vare önskemål från patienter genom patientenkäten om att de ville ha mer information och tydlighet om sin vård ska nu alla patienter få en individuell vårdplan.

Psykiatrin går från kontakt till kontrakt för en starkare ställning för patienten!

Linda Fleetwood (V)
Landstingsråd med ansvar för psykiatrin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar