onsdag 19 september 2012

En röd trådJag har fått den fantastiska möjligheten att få ta del i en utbildningssatsning som partiet gör för kvinnor i partiet. Vi är tretton kvinnor som är aktiva på olika sätt inom partiet och vi kommer från hela landet. 

Först träffades vi en helg på Syninge och det blev mycket diskussioner kring prostitution och trafficking, det internfeministiska arbetet och om vårt syskonparti i Holland och deras framgångsrika arbete. 

Lika viktigt som föreläsningarna och grupparbeten om olika frågor var samtalen mellan oss deltagare. Vi har alla olika erfarenheter av politiskt arbete och vi upptäckte fort vilken skillnad det är att vara politiskt aktiv i en storstad och på landet. Naturligtvis blev det diskussioner om hur det fungerar i partiet lokalt och nationellt med "gubbstyre" och skillnader i bemötande och möjligheter för unga respektive medelålders kvinnor. Jag tror att vi alla lärde oss mycket om hur olika våra situationer är. 

Nästa träff var på Kastrup där vi tillsammans åkte till Bryssel. Där hade vi ett gediget program tillsammans med landstingsgruppen från Stockholm. 

Först fick vi vara med på ett seminarie om Non-profit som Vänsterpartiet anordnade för GUE/NGL, vänsterrörelser i Europa. Det var väldigt intressant men också hårresande att höra representanter från Irland, Portugal och Grekland berätta hur långt privatiseringarna har nått i deras länder. Förutom välfärdens tjänster så har även gas och vatten privatiseras vilket har gjort att många människor varken har tillgång till vatten eller värme i sina bostäder. I slutet på seminariet lade John Hörnquist fram Vänsterpartiets förslag på hur vi ska jobba mot privatiseringarna. 

Vi träffade naturligtvis vår EU-parlamentariker Mikael Gustavsson som berättade om vilken respekt för Vänsterpartiet EvaBritt Svensson har byggt upp i EU. Att efterträda henne som ordförande i jämställdhetsutskottet som man har inte varit lätt. Han har fem personer som jobbar med honom och de har bland annat 20 utskott att bevaka och jobba med. 

De har tre teman i fokus i höst:
1. Skydda kvinnokroppen
2. Nyliberal politik löser inte Eurokrisen
3. Det finns bara en planet, fiskepolicyn och jordbruksreformen ska genomföras och Vänsterpartiet ska lansera sin rapport om genus och grön ekonomi.

Vi träffade även European Women lobby som berättade om fighten för att behålla abort lagligt. Just nu står Spanien inför ett lagförslag om att göra det olagligt. Vi besökte SKLs kontor där de bland annat berättade att minst 60% av en fullmäktigedagorndning berör EU. 

Sara Högelius från Blekinge och jag passade även på att besöka kontoret för Småland och Blekinge som gärna ville ta emot fler besök.

Det var en oerhört givande resa och den röda tråden från lokalt till globalt blev tydlig. Vi måste bli bättre på att jobba med våra frågor på alla plan och vi behöver visa vår internationella solidaritet gentemot våra kamrater i Europa, de behöver oss nu! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar