måndag 8 april 2013

Samverkan - den röda tråden

En av de fina sakerna med att vara förtroendeval är att man får många möjligheter att få ta del av människors arbete, intressen och upplevelser . I helgen satt jag ordförande på Astma-och allergiförbundets årsmöte. Det var väldigt roligt att få ta del av all deras verksamhet med kurser, aktiviteter och resor med landstingets Solbuss.

Idag har jag träffat en kurator på engymnasieskola som kunde berätta om den ökade psykiska ohälsan men också om ett ökat missbruk bland våra ungdomar! Ett missbruk som knappt föräldrarna märker av. Vad är det för ett samhälle vi erbjuder dem?

Jag har även tagit del av pensionärsorganisationernas syn på vården och vad som har blivit bra och vad som behöver göras bättre.

Något som alla tar upp är det som vi ständigt pratar om men som tyvärr är så svårt trots dess nödvändighet är samverkan! Kommuner och landsting måste bli bättre på att samverka och ta det på allvar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar