torsdag 11 april 2013

Skola och kultur


I vårt län har vi många fantastiska verksamheter en av dem som utgör exempel både hos Kulturrådet som hos andra län och regioner är Skola och Kultur. Det är ett samarbete mellan skolor och kulturutövare för att öka måluppfyllelsen hos eleverna. 

Eleven står i centrum och läroplanen är ramverket för att man  gemensamt ska jobba för att nå målen. Alla våra fantastiska kulturinstituioner och proffessionella kulturutövare, Byteatern, Dans i sydost, Hemslöjden, Konstmuseet, Länsbiblioteket, Länsmusiken, Länsmuseet, Riksteatern, Reaktor sydost och Virserums  konsthall är med. 

Man har skrivit ihop en skolkulturstrategi där man poängterar att eleverna ska få lyfta sina åsikter genom inflytande, få  förståelse genom sammanhang och känna relevans för vad de lär sig i skolan. Detta kan kulturen hjälpa eleverna med. Eleverna ska även få konsumera kultur, delta i kultur och producera kultur. 

Kulturen ska producera och förmedla, bidra till elevernas delaktighet och  medverka vid elevernas egna skapande.

Skolan ska inlemma upplevelser i lärandet, koppla deltagandet till kursplanerna och arbeta  med elevernas egna skapande.

Nu är det viktigt att varje kommun skriver sin skolkulturstrategi så att alla elever i vårt avlånga län får lika möjligheter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar