onsdag 17 april 2013

Patientsäkerhetskonferens

Över tretusen personer från 75 olika länder träffas nu i London för att lyssna, lära och dela med sig av   Framförallt goda men även dåliga erfarenheter i patientsäkerhetsarbetet. Att patientmedverkan är det absolut viktigast för att nå bästa resultat är självklart för alla. Empati och att sätta sig in i patienterna situation och reflektera över om bemötandet, vården och processerna är utformade efter patienternas behov har diskuterats livligt.

Ett mycket spännande projekt från Scotland , Early Years Colloborative handlar om att alla, verkligen alla, instanser ska samverka för att Scotland ska bli det bästa stället att växa upp i. Tillsammans ska man se till att alla barn ska få den bästa starten i livet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar