tisdag 2 april 2013

Svar till Gudrun Brunegård!


Linda Fleetwood, landstingsråd (V)
Kristdemokraterna är ett konservativt parti. Det märks inte minst på Gudruns Brunegård (KD). Idag är landstinget mitt uppe i ett arbete med att utveckla morgondagens sätt att möta psykisk ohälsa hos barn och unga. De flesta accepterar att även psykiatrin måste utvecklas i takt med samhället. Men Gudrun, hon ställer sig på bakhasorna och kräver att landstinget istället ska fortsätta med gårdagens sårbara, instabila och resurskrävande metod.
Organisationen Unga Vuxna, som Gudrun förespråkar, var en bra tanke när det skapades. Verksamheten har dock inte utvecklas som det var tänkt. Idag ser Unga Vuxna väldigt olika ut i länet och förutsätter att kommunen är med på tåget. Drar sig kommunen ur så riskerar verksamheten att falla och ungdomar att drabbas (vilket har hänt i Gudruns hemkommun Vimmerby).
För mig som landstingsråd med ansvar för psykiatrin är det viktigt att vi handskas med psykiatrins resurser på ett bra sätt så att vi säkerställer en god psykiatrisk vård på lika villkor för alla barn och unga över hela länet. Det är just pga av att Unga Vuxna är så sårbart, instabilt och resurskrävande som vi vill hitta en organisation som klarar av dagens och morgondagens krav.
Därför, istället för att låsa oss vid formen Unga Vuxna, så arbetar landstinget idag med att skapa en stabil, enhetlig organisation för den vardagsnära psykiatrin för barn och unga. Vi vill ha kvar allt det goda arbetet som idag finns inom Unga Vuxna, men vi vill också utveckla det i en form som bättre klarar av att stå på egna ben för att möta barn och ungas behov på lika villkor över hela länet.
För mig är det självklart att vi inte kan möta morgondagens utmaningar med gårdagens lösningar. Det är uppenbart att Gudrun Brunegård (KD) inte resonerar på samma sätt.
Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för psykiatrin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar