onsdag 11 september 2013

Hur olika får det bli?

Ja såheter ju den beredningen som jag sitter med i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Vi har nu börjat sammanfatta vad vi har kommit fram till,vilket inte har varit så lätt då det är så komplext.

Kommuner och Landsting bör ha huvudansvaret för att minska skillnader ute i landet. Det kan man göra genom statlig styrning eller harmonisering av vad kommuner och landsting ska erbjuda  vilka avgifter de ska ta och hur tillgängligheten ska se ut. Man kan även använda sig av riktade insatser för att öka tillgängligheten, såsom den nuvarande kömiljarden och att se över resultat och kvalitet vilket görs via Öppna Jämförelser.

För att ta reda på vad alla medborgare tycker har man genomfört en medborgarstudie men tyvärr är den lite knepig att utgå ifrån:
De flesta medborgare vill att det ska vara lika i hela landet, men gärna utifrån lokala förutsättningar!
Medborgarnas åsikter är viktigare än riksdagspolitikernas, men det får inte leda till olikheter!
De flesta litar mer på  riksdag och regering än på politiker i kommuner och landsting!

Det är inte så lätt att veta hur medborgarna vill att det kommunala självstyret ska se ut!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar