måndag 16 september 2013

E-hälsa

Det görs en hel del inom detta område allt ifrån att underlätta att söka information på nätet och kunna sköta tex tidbokning  genom Mina vårdkontakter till egenvård. Inom psykiatrin har man nu  140 patienter som får behandling i KBT, kognitiv beteende terapi, på nätet. Fysiska besök ingår också och patienterna har naturligtvis fått välja om de velat prova på att genomgå behandlingen på nätet.

Ett annat mycket positiva satsning är SMS-påminnelse om besök,vilket används på flera ställen både i psykiatrin och övriga vården.

Alla vårddelegationerna hade sin träff på e-hälsoinstitutet i Kalmar och där fick vi ta del av derasarbete och tankar inför framtiden och det äckte många frågor:
Vilka appar ska finnas i telefonen? Hur mycket distanskonsultation kan vi genomföra? Ska vi ha intressegrupper på nätet? Utveckla videomöten? Ska journalerna finnas på nätet och hur ser man över integriteten?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar