torsdag 5 september 2013

Självmord och journalistik

Gårdagens landstingsstyrelse innehöll mycket intressant information men färre debatter.  Våra medarbetare fortsätter att göra ett fantastiskt arbete och lyckas nå toppresultat vad det gäller tillgänglighet, inte minst psykiatrin som trots flera vakanser lyckas bättre än de flesta i landet!

En  viktig informationspunkt handlade om självmord. Vi fick ta del av de oerhört komplexa situationer som uppstår för människor med självmordstankar och hur svårt det är för anhöriga liksom för vårdpersonal att kunna hjälpa och förhindra ett självmordsförsök.

I lunchen hade jag ett planerat möte med Radio Kalmar för att diskutera både borgarnas förslag på gemensam satsning isamhället för att förhindra självmord och den information vi fått. Tyvärr blev det inte så utan sin vana trogen ville just denne journalist tyvärr bara prata om en enda patient och hens remiss, vilket jag som politiker självklart inte har minsta kunskap om. Jag har och ska inte ha insyn i enskilda patienters journaler det borde en journalist veta. Men det är ju inte första gången som etik och regler glöms bort av hen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar