onsdag 25 september 2013

Länge leve mångfalden!

Debatten går het på fullmäktige när vi ska anta ett regionalt program om integrationsstartegi för Kalmar län. Sverigedemokraterna visar glatt upp att de gör skillnad på människor. De vill bara att människor från andra länder ska få komma hit om de har en specialistkompetens som vi behöver. FNs konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige skrivit under och varje regions ansvar att ta emot och ge lika rättigheter och möjligheter till alla sina invånare är inget som Sverigedemokraterna håller med om. De vill inte integrera! De vill att alla som bor här ska tänka, tycka, äta och fira på samma sätt, dvs det sätt som Sverigedemokraterna anser vara det enda svenska sättet.

 Tack och lov är vi många som tycker precis tvärt om och som tror på och slåss för att alla männsikor är en resurs och tillgång var de än befinner sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar