torsdag 19 september 2013

Barn och Ungdoms Psykiatri

Idag har jag fått möjlighet att ta del av det komplexa arbetet som medarbetarna på BUPs öppenvård utför. Som vid varje hospitering känner jag mig tacksam över att personalen tar sig tid att ta hand om mig. De medarbetare som mötte mig vittnade om en bra arbetsplats där en positiv anda råder.

Den stora skillnaden mellan att jobba med barn och unga mot att jobba med vuxna är att barn och unga inte är myndiga. Man måste få med vårdnadshavarna till och med för att kunna skicka en sms-påminnelse. Det är en del av komplexiteten. Särskilt då vissa unga inte vill att vårdnadshavarna ska veta något. En annan del är de andra viktiga relationerna i barnens vardag som i skola och på fritiden. Det kan vara svårt att  helt säkert veta varför ett barn är ledsen, inte har koncentration eller vägrar att gå till skolan för det är så många saker som spelar in.

Jag fick även vara med på en föräldrautbildning som BUP höll i för de som har barn med ADHD. Där diskuterades alla svårigheter man kan ha som föräldrar och vilka krav som är möjligt att ställas. Det sas att man måste dra bort 30% av den faktiska åldern. Har man ett barn på tolv så bör man ställa samma krav som på en som är åtta år. Denna träff kändes som en bra och viktig möjlighet för föräldrarna att få prata om vardagsbekymmer och det tålamodet och orken som krävs när man har ett barn med ADHD.

Just nu har BUPs öppenvård väl fungerande lokaler men vad som inte riktigt framkom i dagens Barometer var att när vi ska bygga nya lokaler för psykiatrin är det öppen- och slutenvården som gäller för både vuxen- och barnpsykiatrin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar