onsdag 27 november 2013

Budgetfullmäktige

Här är mitt tal jag precis har hållit samtidigt som jag visade bilder.

1. Vi har i denna plan tagit ytterligare steg mot mot att ha patientens fokus inom alla områden. Jag ska tala om det som har gjorts, görs och ska göras inom psykiatrin. Allt som görs görs med patintens rätt, trygghet och omtanke i fokus

2. Vi följer landstingets  framgångsrika strategivarje dag lite bättre och lyckas med att ge patienterna bättre vård och mindre tvång så bra att det blir ett SKLprojekt för hela landet. Just för att vi har fokus på ständiga förbättringar.

3. 2014 ska vi ha sveriges säkraste hälso och sjukvård. Inom psykiatrin är vi fortfarande nationellt unika med att ha planer på alla nivåe. Just för att vi har fokus på kvalitete och säkerhet.

4. Att samtliga patienter inomslutenvården ska vara med och skriva sina vårdplaner, att psykiatriveckan planeras och genomförs tillsammans med patienterna och att psykiatrin vinner ytterligare ett nationellt pris.  Det är tack vare att vi har fokus på patientinflytande.

5. BUP har nu överenskommelse med alla tolv kommunerna med barnens trygghet i fokus. Vi jobbar vidare med samordning och utgångspunkten är att se till att varje enskilt barn får den goda och säkra vård som hen har rätt till. Nu tar vi steget mot att vara än mer tillgängliga och möta barn ochunga med kompetenta medarbetare där de unga vill och känner sig trygga. Precis som Henric Rydström har hittat sitt sätt att må bra ska vi hitta varje barns sätt  Varje enskilt barn som mår psykiskt dåligt ska kunna bli mött  där hen vill, hemma på skolan, på ungdomsmottagningen, på HC. Var de så önskar. Det viktiga är att vi har fokus på barn och unga.

6. Vi ska utveckla länets ätstörningsenhet så att varenda en i hela länet kan få det stöd och hjälp den  behöver. Vi ska kompetenshöja  medarbetarnas kunskap om självskador och förbättra vården av självskadepatienter för att kunna ge dem med de absolut senaste som de nationella noderna kommit fram till. Vi ska samarbeta mer med folkhögskolorna som kan bli en mötesplats mellan patienterna och det  kliniskt vita, det rehbilerande gröna och det utvecklande kulturella. Just för att vi har fokus på behoven.

7. I årets landstingsplan med stora ekonomiska satsning på psykiatrilokaler grundar sig på varje patients olika behov av vård och behandling. Det gör vi för vi har fokus på patienten.

Varenda patient som vårdats under tvång en kort eller lång tid ska slippa en dyr räkning när de kommer hem och precis börjat må bättre. För i vår satsning i psykiatrin har vi fokus på patienten. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar