torsdag 7 november 2013

Service på landsbygden

På tolv orter, en ort från varje kommun i vårt län har varitmed på ett projekt med syfte att bli bäst på service. De viktigaste framgångsfaktorerna har varit att det finns lokala eldsjälar och lokalt och kommunalt engagemang. Väl fungerande bredband är en nödvändighet liksom att få till en mötesplats där alla kan träffas och diskutera sin bygds framtid. De har öven tagit fram en liten skrift, Landsbygdens lilla gröna, som innehåller allt ifrån att knyta kontakter till gerillamarknadsföring! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar