tisdag 15 oktober 2013

Inkomstförstärkning och fördelningspolitik

Regeringen lämnar inga andra möjligheter för många landsting, bland annat vårt, att tvingas höja skatten för att klara vårt uppdrag i välfärdens tjänster. Med uteblivna uppräkningar av statsbidragen, förändring av utjämningssystem som ger oss 110 miljoner mindre och en svag skattekraft från vår allt äldre befolkning måste vi få inkomster på något annat sätt för att kunna ge vård efter behov. 50 öre i skattehöjning ger oss de möjligheterna. 

För att underlätta för de som redan har det svårt gör vi sjukvården helt gratis för alla över 85 år. Det är ett sätt att hjälpa många kvinnor som redan har det ekonomiskt tufft med en dålig pension och som många gånger har flera sjukdomar.

En annan åtgärd som vi i Vänsterpartiet driver nationellt och som vi nu fått igenom här är att ta bort dygnsavgiften för psykiatrisk tvångsvård. Det känns oerhört bra att på något sättunderlätta för denna grupp som alla redan har det svårt ekonomiskt. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar