tisdag 1 oktober 2013

Kvinnofrid

Vi har två samordnare för Kvinnofrid i länet en i norr och en i söder. De har fokus på barn som far illa, kvinnor som hamnar i våld och homo-, bi- och transsexuella. De jobbar nära länsstyrelsen och olika verksamheter i varje kommuner och med att föra ut viktig kunskap till alla som möter dessa grupper och individer. Sjutton kvinnor dör varje år av misshandel, som man vet om, utöver det kan det finnas fler som man inte vet orsaken till. Det är fyra gånger vanligare att en kvinna som gör ett självmordsförsök har varit utsatt för misshandel. Kronisk smärta kan också bero på misshandel, därför är det så viktigt att våga fråga och dokumentera på rätt. Ett sätt kan vara att lägga in frågan om man lever i en trygg miljö på våra livsstilsmottagningar.Det är även nödvändigt att jobba med attityder kring kvinnomisshandel.Inte bara i allmänhet utan även hos vårdpersonal. Vi måste tillsammans med tex kvinnojourerna jobba ännu mer med dessa frågor för tyvärr ser vi ingen minskning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar