tisdag 10 december 2013

Patientsäkerheten inom psykiatrin

Vilket pådrag på radion om patientsäkerhet, jag blir glad över att det är fokus på psykiatrin och fokus på patientsäkerhet som är ett av landstingets viktigaste mål. Hela hösten har vi i majoriteten träffat ett fyrtiotal patientföreningar för att höra hur de upplever vården och patientsäkerheten. Igår hade jag dessutom enskilda besök av patienter inom psykiatrin som gav sin syn på saken. På våren ger vi i majoriteten oss ut och träffar ett fyrtiotal verksamheter, dvs våra medarbetare på hälsocentraler, sjukhus och psykiatrin. Då får vi deras bild att jämföra och diskutera med patientföreningarnas bild. Utöver det har jag varit heldagar och halvdagar på de allra flesta klinikerna i psykiatrin i hela länet så självklart träffar jag både patienter och medarbetare inte bara chefer. Men jag tror inte det är rätt att enbart efter en medarbetarenkät, som faktiskt genomförs kontinuerligt, som politiker åka ut och fråga varför vissa har svarat som de har svarat. Vi har full fokus på att hela tiden förbättra för bästa möjliga vård och patientsäkerhet i all verksamhet. Psykiatrin har nu haft tre medarbetardagar för att diskutera god psykiatrisk vård och patientsäkerhet, Vuxenpsykitrin söder har fått nationellt pris utav brukarföreningen Hjärnkoll för "Bästa fokus på patientperspektivet", då de på ett unikt sätt tagit tillvara brukarnas erfarenheter från vården för att utbilda personalen.Psykiatrin i Kalmar län är dessutom de enda i landet som har patientsäkerhetsplaner. Att påstå att det inte finns någon patientsäkerhet inom psykiatrin eller att våra medarbetare inte jobbar med det är fel och skadar mer är det gynnar det pågående förbättringsarbetet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar