torsdag 21 mars 2013

Äntligen lite insikt

Äntligen!
Jag har på alla nivåer fört fram vikten av könsuppdelad statistik, analysen av densamme och ett arbete kring en förändring vid behov. Det är ju en patientsäkerhetsfråga att kvinnor och män får den vård de behöver och att man känner till att symtomen kan se olika ut beroende på kön. Hittills måste jag tyvärr säga att det har gått rätt trögt. Självklart är det ingen som medvetet gör skillnad. Alla behandlas lika. Men det är just det som kan vara problemet, ibland behöver kvinnor och män undersökas och behandlas olika för att nå samma resultat.

Flera har inte ansett att det är en patientsäkerhetsfråga, en del har till och med ansett det helt obefogat att ta upp och någon har sagt att det bara är rabiata feminister som tror att kvinnor inte får likvärdig vård med männen. Det är ju ett fruktansvärt trist uttalandade av välutbildade personer, helt emot undersökningar och forskning som visar på tydliga skillnader.

Idag mötte jag äntligen en klinikchef som antagligen var tillräckligt trygg så han kunde medge att självklart behandlar de män och kvinnor olika för hela samhället har en patriarkal struktur. Han lovade dock att han skulle se över statistiken så den är könsuppdelad och ta till sig kunskaperna som redan finns om skillnader som finns inom just hans område. Även om han inte har gjort mer än någon annan chef var det härligt befriande att slippa ifrån trista försvarmotiveringar till varför man skiter i jämställdheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar