måndag 30 april 2012

Bankernas vinster till arbetslösa ungdomar!

Vänsterpartiets vårbudgetmotion innehåller en satsning på 23 000 extra utbildningsplatser för unga arbetslösa. Satsningen finansieras genom en tillfällig bolagsskatt på 5% på de fyra största bankerna. Deras sammanlagda vinst var 79 miljoner 2011. Mer än 92 000 ungdomar mellan 18 och 24 är utan arbete och har svårt att få förankring på arbetsmarknaden. Vänsterpartiets förslag ger unga möjlighet att skaffa sig kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden och därmed slipper de fastna i långvarig arbetslöshet. Utbildningspaketet består av tre delar: - 15 000 årsplatser inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen, yrkeshögskolan eller yrkesvux. Det handlar om arbetslivsnära utbildningar med inslag av praktik som efterfrågas av näringslivet. - 8 000 årsplatser till de unga arbetslösa som bäst behöver det för att läsa in gymnasiekompetens med ett särskilt studiestöd som motsvarar hela studiemedelsbeloppet - stimulansbidrag så att fler kommuner, landsting och ideella föreningar kan anordna sommarjobb för skolelever Vårt samhälle backar alltid upp bankerna, nu är det dags att de ger tillbaka lite särskilt när deras vinster hela tiden ökar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar