torsdag 22 maj 2014

Läkarutbildning

Det är fantastiskt att Kalmar äntligen får vara en studieort för läkarutbildningen på Linköpings universitet. Det kommer stärka arbetet med att rekrytera läkare till länet men det kommar även att främja den regionala utvecklingen. Dessutom innebär det en medicinsk forskning i Kalmar! 

Nu är det oerhört viktigt att få studenterna att känna sig trygga i att de kommer möta lika kompetenta handledare och lärare när de gör sin VFU, verksamhetsförlagd utbildning, i Kalmar eller Jönköping. Alla måste vi gå hand i hand för detta är något som vi alla kommer tjäna på! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar