torsdag 8 september 2011

Forskning och ansvar

Liksom i EMU-frågan har vi i vänstern ännu en gång rätt! En ny forskarrapport som presenterades på DN debatt påvisar det som vi länge hävdat, att privatiseringar i välfärden inte har ökat effektiviteten. Även i tidningen Dagens Samhälle står det att ökad konkurrens inte har gjort vård, skola och omsorg varken bättre eller billigare. Jag fortsätter därmed att hävda, med forskningen i ryggen, att det inte privatisering och konkurrens som gör verksamheter bättre, däremot ger ökad delaktighet, bra ersättningssystem, uppföljningar och demokratisk styrning goda effekter. Nu krävs systematiska jämförelser och konsekvensanalyser av vårt välfärdssystem för att verkligen kunna följa hur vi bäst förbättrar skola och vård.

Christer Christer, ta nu det lilla lugna, hade du varit med på pensionärsrådet så hade du vetat att det var Överums hälsocentral som togs upp och att de boende där var djupt oroliga över att ingen skulle ta över efter nuvarande läkare. Jag dömer inte ut någonting och jag tycker det är fruktansvärt trist att nuvarande läkare kanske inte vill gå in i Hälsovalet. Att jag och många med mig tvivlar på att det blir många aktörer som söker sig dit är väl inget att gapa om.

Jag tar mitt ansvar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar