onsdag 16 november 2011

Den spännande regionfrågan.....

Det de flesta verkar vara överens om är att Kalmar län skulle tjäna på att bilda en större region med flera andra län. Det första alternativ som i alla fall diskuterades på Regionförbundet var att vi skulle gå ihop med Kronoberg, Blekinge Jönköping och Östergötland. Det var ju bra för norra delen liksom södra och mellersta delen av av vårt avlånga län fick med sig de närmaste länsgrannarna. Nu ville de andra länen inte som vi och vi har då att fråga oss om vi fortfarande vill ha en storregion trots att vi inte kan bilda den med alla dem som vi ville från början. Återigen är de flesta överens om att vi vill ha en stor region. Nu har Kronoberg och Blekinge sagt ja till en sydsvensk region, även om just Vänsterpartiet där inte precis har gjort vågen. Mycket av Vänsterpartiets avvaktande inställning har berott på att de inte har fått vara lika delaktiga i förankringsprocessen som alla partier har fått här. En eloge alltså till Kalmar och nu väntar vi på att få in våra 12 kommunernas beslut. Spännande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar